Grev gerçekleştirme rehberi

Guide to taking strike action

İş yerinizde grevin nasıl organize edileceği ve hayata geçirileceği ile ilgili ipuçları ve tavsiyeler.

Emeğimiz, biz işçilerin sahip olduğu nihai silahtır. İşçiler olmadan patronlar kâr edemez. Grev çok etkili olabileceği gibi, net maaş oranını da azaltabilecek etkiye sahiptir. Aynı zamanda, daha endişe verici bir şekilde, işten çıkarmalara da neden olabilir. Bu nedenle, grevlerin baş vurulan son çare olması şaşırtıcı değildir.

Artık günümüzde, Batı’nın büyük kısmında, işçilerin büyük çoğunluğu örgütleme veya grev yapma konusunda çok az deneyime sahip. İşte böyle bir eylemde bulunmak zorunda kalırsanız ve / veya yönetim tarafından kapı dışarı edilmekle tehdit edilirseniz kullanabileceğiniz bazı ipuçları:

Bazen grev yapmak gerekli olsa da, iyi iş grevi, iş yavaşlatma ya da kuralına göre çalışma gibi iş yeri eylemleri çarpıcı biçimde daha etkili olabilir.

Herkesi dahil etmek

Grevdeki herkesin grev gözcülüğü, para yardımı toplama, iş sahasında konuşmalar yapma ya da gezinme, iletişim kurma, toplantılarda konuşma ve benzeri faaliyetlere doğrudan katılımı hayati önem taşımaktadır. Bu faaliyetler grev komiteleri veya daha deneyimli olan üyelerle sınırlı kalmamalı; greve herkesin dahil edilmesi sıkıntıları önlemeye, tecrit ve moral bozukluğunu engellemeye yardımcı olabilir. Her grevci, greve bir amaç kattığı ve grevci grubun bilinçlendirilmesine katkı sağladığı için, greve katılmaya teşvik edilmeli. Tüm grevcileri dahil etmenin en etkili ve ilham verici yolu, düzenli olarak kitlesel eylemler gerçekleştirmektir.

Doğrudan demokrasi

Tüm grevciler, gündelik olarak mücadelenin demokratik bir şekilde yürütülmesine dahil edilmelidir. Görevler dönüşümlü olarak üstlenilirse bu, her grevcinin örgütlenme deneyimi kazanmasını sağlayabilir. Tüm grevciler hazır bulunduğunda, mümkün olduğunca çok konuda karar alınmalı (ve bunların yerine getirilip getirilmediği gözlemlenmeli). Mücadelenin başında insanların özel becerileriyle ilgili bir liste hazırlanırsa, bu, grevcilere, örgütlenmeye başlamak için bir başlangıç noktası sağlayabilir.          

İşte, olayların sizin lehinize ilerlemesini sağlamak için bazı beceri ve görev önerileri; bunların tamamı sizin durumunuz için geçerli olmayabilir ancak+ bu listedeki tüm meselelerin dikkate alınması gerekir:

– Bir grev gözcüsü dikmek,

– Sohbet etmek ve para yardımı toplamak için işyerlerini, toplum merkezlerini ve sendika toplantılarını ziyaret etmek,

– Diğer sendika şube toplantıları için kararlar alma,

– Süpermarketler ve işyerleri gibi açık alanlarda dilekçe ve bağış toplamak için gruplar oluşturmak,

– Gelen ve harcanan tüm paraları denetlemek için sayman(lar) belirlemek,

– Afiş, broşür ve diğer duyuruları üretmek,

– Grev ekibinin mali durumunu araştırmak, diğer sendika şubelerinde, diğer sendikalarda ve işyerlerindeki siyasi bağlantıların bir listesini hazırlamak için bir araştırma ekibi kurmak,

-(Sol basın kuruluşları dahi) Basına açıklama yapmak için bir Basın Koordinatörü belirlemek,

-Herhangi bir grev eylemcisinin kişisel sorunlarıyla ilgilenmek ve (yalnızca mali değil, aynı zamanda birisi tutuklandığında ve/veya suçlandığında yasal) yardım yolları önermek için bir sosyal yardım sorumlusu belirlemek,

-Bağış toplamak için dayanışma geceleri düzenlemek amacıyla bir eğlence tertip grubu kurmak. Bu faaliyetler, diğer işçilerin eyleme katılmasına yardımcı olabilir ve grevcilerin ailelerine ve arkadaşlarına da mücadelenin bir parçası olarak görüldüklerini gösterebilir.

-Bülten editörler seçmek: Düzenli (mümkünse günlük) bir grev bülteni, insanlara neler olup bittiğini aktarmak için gereklidir. Bu bülten, söylentileri önlemeye yardımcı olur ve grevcileri bir arada tutabilir. Bülten, mümkün olduğunca çok sayıda grevcinin katkısını teşvik etmelidir. Bu bülten, varsa bir masa üstü bilgisayar ve yazıcı ekipmanı kullanılarak çok hızlı bir şekilde hazırlanıp basılabilir.

-Hukuk görevlisi: Özellikle de insanlar tutuklandığında ve yargılanmayı beklerken, böyle bir kişi avukatlara ifade alma işinde yardımcı olabilir. Hukuk görevlisi aynı zamanda yasal grev gözcüsü olarak da görev yapabilir ve böylece yasalara uygun biçimde davranması için polis üzerinde biraz baskı kurulmasına yardımcı olabilir.

-Doğrudan dahil olan işçiler arasında herhangi bir anlaşmazlığı önlemenin ve grev eyleminin doğrudan demokratik kontrolünü sağlamanın en etkili yolu, haftalık (ya da daha sık) genel toplantılar düzenlemektir. Bu toplantılar, anlaşmazlığın ayrıntılarını tartışmak, demokratik doğrultuda karar vermek ve ayrıca grev / anlaşmazlık toplantılarını grevciler adına yürütecek kişileri seçmek için kullanılmalıdır.

-Grev komitesi (veya eylem grubu ya da adının ne olacağına karar verilir) kitlesel bir toplantıyla seçilmeli, herkese karşı sorumlu olmalı ve ilerleyen zamanda grevcilerin gerekli olduğuna karar vermeleri halinde başka bir kitlesel toplantıda değiştirilebilmelidir. Bu grup, kitlesel toplantılarda alınan kararlarla oluşturulan günlük çalışmaları koordine edecektir. Diğer görevliler ya da komiteler de bu şekilde demokratik yoldan seçilmelidir ve atamalar olmamalıdır. Grev komitesi bir sekreter (tutanak tutar ve işe yürüyen işleri koordine eder), sayman ve (toplantılar için) bir kurul başkanı içermelidir.

Nakit Akışı

Eğer bir grev sürecekse, finans işi mümkün olduğunca çabuk çözülmelidir; çünkü grevdekiler için herhangi bir nakit akışı sağlanmadığı durumda, para çok hızlı bir şekilde tükenecektir. Resmi sendikalar genellikle mücadele fonları kurar; ancak bu fon sendika yetkilileri tarafından kontrol edilirse, para grevciler tarafından açık biçimde kontrol edilemez.

‘Resmi’ anlaşmazlıklarda az miktardaki grev ücreti genellikle sendika tarafından sağlanabilir ama ‘gayriresmi’ anlaşmazlıklarda sağlanamaz.

Grev komitesinin bir kısmına para toplama sorumluluğu verilmelidir. Paranın tamamı bizzat grevciler tarafından kontrol edilmelidir; eğer sendika bürokrasisi tarafından kontrol edilirse, grev veya taktikler hakkındaki anlaşmazlıklar sendika yetkililerinin fonları geri çekerek grevi tehdit etmesine neden olabilir.

Fabrika / iş yeri yardımları alışılmış para kaynağıdır. Çağrılar aynı zamanda diğer sendikalara ve toplum örgütlerine de yapılmalıdır. En büyük yardımlar genellikle bir grev öncüsü diğer işçilerle konuşma fırsatına sahip olduğunda gerçekleşir. Diğer işçi grupları için, olanları grevdeki insanlardan duymak kadar ilham verici bir şey yoktur.

Paranın her kuruşu kayıt altında olmalıdır. Herhangi bir fon dağıtımı, kitlesel bir toplantıda kararlaştırılarak yapılmalıdır. Bu durum genellikle sorunlara neden olur ama yapılmasının gerekli olduğu görülecektir. Kitlesel toplantılar arasındaki dönemde bir sayman grev komitesi’ne karşı sorumlu olmalıdır.

Basın

Bu iş, genellikle grevcilerin bültenlerini, toplumun geneli için hazırlanan broşürleri, gazetelerdeki haberlerin ve makalelerin çevirisini içerir. Bu faaliyete, destekleyici olacak solcu, anarşist ve sosyalist basın dahil edilmelidir. Bununla birlikte, en önemli iletişim yolu işçiden işçiye, yani doğrudan olandır. Sokak toplantıları da dahil olmak üzere halka açık toplantılar da destek sağlamak amacıyla kullanılabilir. Broşürlerin, grevle ilgisi olan tüm dillerde basılması gerekir.

‘Resmi’ ve ‘gayriresmi’ grevler

Günümüzde bile çoğu grev gayriresmidir ve bir sendikanın tanıması amacını taşıyan grevinin ‘gayriresmi’ olacağı neredeyse kesindir. Kısacası bu terimler, (farklı ülkelerde farklılıklar gösteren) sendika mevzuatı kapsamında olan grevleri ve kapsam dışı olanları tanımlamak için kullanılır. Sendikalar, sendikal mevzuatı kapsamı dışında olan bir grevi destekledikleri takdirde malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir.

Bir grevin resmi olup olmadığı önemli değildir; bir grup işçi grev yapmak zorunda kalırsa, o zaman bu desteklenmeli ve iş tamamen durmalıdır. Sendika yetkilileri bunu desteklemiyorsa, onlara defolmalarını söyleyin.

Tam zamanlı yetkililer

Başlangıçta greve destek veren, yardım ve dayanışma sunan ve daha sonra grevcileri kendi kaderlerine terk eden sendika yetkilileriyle ilgili sayısız olay mevcut. Her grev komitesinin bu olasılığa karşı, kendi üyelerini ve grevcileri maddi, fiziksel ve psikolojik olarak hazırlaması zorunludur.

Bu da, grevcilerin en başından itibaren sendika bürokratlarından bağımsız olarak örgütlenmeleri ve kendi kendilerine ayakta durabilir halde olmaları gerektiği anlamına geliyor. Grevcilerin yetkililer ve bürokrasi dışında, yardım ve dayanışmaya güvenebilmeleri gerekir.

Tam zamanlı görevlinin (genellikle işçiler tarafından seçilmek yerine diğer bürokratlar tarafından atanır) grevcileri temsil etmesi ve onların denetimi altında olması gerekir. Gerçekteyse bu nadiren olur. Görevlinin kararları genellikle sendikanın hukuk danışmanının en iyi strateji olduğunu söylediği şey olacaktır; ki bu da uygulamada grev karşıtı yasalar veya bunların yorumlanması dahilinde, mümkün olan herhangi bir şey anlamına gelir.

Sendika yetkilileri, ne pahasına olursa olsun sendikanın fonlarına yönelik herhangi bir tehditten kaçınmak isterler. Sendika yetkilileri grev toplantılarına katılıyorsa, bu kişinin maaşlı bir memur olması ve bu nedenle üyelerin isteklerini yerine getirmesi beklenmelidir, tersini değil. Ve dikkat edin; sendika yetkilileri işçileri satar.

‘Devrimci’ gruplar

Bu gruplar bugünlerde fazla bir destek görmüyorlar. Eğer gelip destek önerisi sunarlarsa, kendilerinin ve üyelerinin grevcilerin isteklerine saygı duymaları beklenmelidir. Grevcilerin isteklerine saygı duyanlar, genellikle tartışma zamanlarında ve özellikle de grevin zor dönemlerde fikirleri daha doğru işitirler.

Bir grev, devrimci bir grubun grevdeki insanların ihtiyaçları üzerinden kendi potansiyelini arttırma amacına tabi tutulmamalıdır. Bağış makbuzlarında ve malzemelerde devrimci örgütün değil, grevcilerin logosu ve sloganı bulunmalıdır. Bunu yapmak ziyadesiyle mantıklıdır; çünkü birçok insan bu tür gruplara destek vermek konusunda isteksiz olsa da bir grup grevciye destek vermeye daha isteklidir.

Doğrudan eylem / dayanışma / gezici grev gözcüleri ve sendika karşıtı yasalar

Grevin gerçekleştiği işyer(ler)inde her gün nöbet tututmak esastır.

Bununla birlikte, (yüzlerce işçinin çalıştığı) çok büyük bir işyeri olmadıkça, eylemi anlaşmazlığın kaynaklandığı işyer(ler)i ile sınırlı tutarak, çok az grev kazanılır; bu durumda grevciler hızla tecrit edilir ve sonunda yenilirler.

Patronların birkaç hafta içinde harekete geçmediği açıktır; o durumda bir mevzi kazmak ve uzun bir savaş için hazırlanmak zorunda kalabilirsiniz. Dayanışma eylemi böyle bir mücadeleyi kazanmanın anahtarıdır. Bu, genellikle aynı işverenler için çalışan ve bazen aynı sendikalara üye olan farklı işyerlerindeki işçileri de greve dahil etmek anlamına gelir. Ancak bu her zaman böyle olmaz; genellikle farklı işverenler için çalışan ve sendikalara üye olan veya olmayan diğer işçiler, grevin merkezinde yaşanan üretim kaybını telafi etmek için mal ürettirmek veya çalıştırmak üzere kullanılırlar.

Dayanışma eylemini kazanmanın açık arayla en iyi ve en etkili yolu, dayanışmaya dahil etmek istediğiniz (ve ihtiyaç duyduğunuz) işçilerin iş yerlerine grev gözcüsü göndermektir. Bunlara militan sendikacılar tarafından ‘gezici gözcüler’ denirken, onlardan korkan ve sendika karşıtı yasaların kullanımıyla bu tür dayanışma eylemlerini yasaklamak isteyen patronlar tarafından ‘yardımcı gözcüler’ denir.

Uzlaşmaya giden veya tehdit edildiğinde patronlara ve devletin yasalarına uyan tüm tam zamanlı sendika yetkililerini değiştirin. Çoğu durumda, eylem tehdidi, tam zamanlı sendika görevlisinin, gezici gözcüleri organize eden grevcilerden uzaklaşmasına neden olur.

Eğer bu yasalar tehdit olarak öne sürülür ya da kullanılırsa, bir grev ancak grevdeki işçiler ve destekçileri yasaya, bunu kullanan patronlara ve bunu ihlal etmeyecek sendika yetkililerine karşı çıkmaya hazırlarsa kazanılabilir.

‘Grevi ya da işçi hareketini değil, yasayı çiğneyin’ hareketi: Bir sendikanın demokratik işleyişine ya da işçi mücadelelerine devlet müdahalesi kabul edilemez!

Grev eylemi hayati bir unsur olduğu gibi, grev hattındaki işçilerin denetimi de öyledir. Yetkililer, tüm işçilerin ve destekçilerinin grev hattındaki davranışlarını denetlemek üzere kitlesel bir toplantı ile seçilmelidir. Eğer greve yardımcı olmak için başka işçiler getirilirse, bu insanlar grev komitesi tarafından bu temelde açıkça tanımlanmalı ve aynı komitenin kontrolüne tabi tutulmalıdır.

Grev komitesi, grevdeki işçilerin çıkarlarına aykırı hareket ettiğine ve davranışlarıyla bir anlaşmazlık tehlikesi yarattığına karar verdikleri herkesi grev hattından çıkarma hakkını daima elinde tutmalıdır. Grev hatlarında alkollü içki içmek yasaklanmalıdır.

Grev sırasında eylemler taciz ve tutuklamalara yol açabileceğinden, grev ve toplanma gerçekleştiğinde duygudaş avukatlarla iletişim kurulmalıdır. Bu gibi durumlarda yasal destek çok önemlidir.

Bir grev sırasında işçiler arasında kalıcı bağların kurulması hayati önem taşır –bu durum özellikle aynı firma ve/veya sektördeki işçiler için geçerlidir- ve bu, tüm işçilere yönelik gelecekteki saldırıları yenmekte yardımcı olacaktır.

Bir grev öncesinde, esnasında ve sonrasında, çalışanlar arasında kurulan düzenli ve doğrudan temas, izolasyonu kırmada ve sınıf ve grup direncini teşvik etmede bir sıçrama yaratabilir.

İşsizler ve grev kırıcılığı

Grev kırıcılara karşı korunmak için, işsiz insanlar arasında –talep sahiplerinin sendikaları veya grupları ile birlikte- çalışmak ve mümkünse onları örgütlemek önemlidir; böylece, bu eylem birliği, grev kırıcılığı tekliflerini kabul etmedikleri takdirde, tehdit arz eden ama kullanışsız faydalarını sona erdirmek üzere mücadele etmenizi sağlayabilir.

Özellikle grevcilerin işleriyle ilgili yeni çalışanlar bulmak için ilan verildiğinde, işsizlik yardımı veya iş bulma kurumu broşürlerinin dağıtılması veya grev yürüyüşü yapılması hayati önem taşımaktadır. İşsiz insanlar greve katılmaya teşvik edilmelidir. 2001 yılında SITA Ambarı’ndaki işçi grevinde, destekçiler istihdam bürolarının broşürlerini dağıttı ve (grev kırıcı) yedek personelle dolu otobüsleri engelledi.

Tartışma toplantıları

Grev sırasında ve sonrasında, işçiler arasında grevle ilgili konularda tartışma toplantıları düzenlenmelidir. Bu, grev sırasında kullanılacak yeni fikirlerin ve taktiklerin geliştirilmesi hususunda tartışmayı ve destek sağlamayı teşvik edecektir.

Grev sonunda işçilerin deneyimleri yazılmalıdır. Başarılar ve başarısızlıklar analiz edilmelidir; bu sayede gelecekte gerçekleşecek grevlerde de kullanılabilirler. Grevciler belki kendi özel mücadelelerini kazanamayabilirler ama yaşadıkları deneyimlerinden başkalarının bir şeyler öğrenmesine ve bir sonraki sefer mücadeleyi kazanmalarına yardımcı olabilirler.

İşgaller

İşverenin / şirketin grev sırasında üretime devam etmesini veya tesis ve varlıklarını elden çıkarmasını önlemenin en etkili yolu, tesisi veya ofisi işgal etmektir. Grevdeki işçilerin sayısı çok büyük olmadıkça, işsizler de dahil olmak üzere ‘dış’ desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıntılar, yöntemler ve planlama sadece sahada ve geçerli olan koşullara göre kararlaştırılabilir. İşgaller ve iş bırakmalar, 60’lar ve 70’lerde İngiltere’deki sendikacılar tarafından yürütülen mücadelelerin önemli bir parçasını oluşturuyordu.

Grev destek grupları

Mümkün olan en kısa sürede bağımsız bir Grev Destek Grubu kurulması önemlidir. Bu grubun amacı, grevcilerin ve destekçilerin, grevle dayanışmanın en iyi şekilde nasıl koordine edileceğine karar vermeleridir. Bu grup grevcilere karşı sorumlu olmalı ve grevciler tarafından desteklenmeyen hiçbir eylem başlatılmamalıdır.

Sonuç olarak

Bunlar, bir iş kolundaki anlaşmazlığın veya grevin yürütülmesi (ve umarız başarısı) için yalnızca bazı (çok kısa) öneriler ve temel kılavuzlardır.

Bir grev eylemini gerçekleştirmenin ve kazanmanın özü, bunu tamamen grevcilerin doğrudan kontrolü altında tutmak ve sendika ve -büyük ya da küçük- siyasi bürokrasilerden bağımsız tutmaktır.

Asıl mesaj şudur: Bir grevi kazanmak için, grevciler tam zamanlı sendika yetkilileriyle ve onlara karşı olan tüm diğer güçlerle savaşmaya hazır olmak zorundadır. Tam zamanlı çalışan yetkililerin tamamı, işçilerin uğraştıkları ya da mücadelesini verdikleri şeylerden daha ziyade, patronların taleplerine razı olacaklar.

Çeviri: Yeryüzü Postası


Yorumlar

“Grev gerçekleştirme rehberi” için 3 yanıt

  1. […] Önceki İş yerinde Örgütlenme: Bazı temel ilkeler Sonraki Grev gerçekleştirme rehberi […]

  2. […] Grev gerçekleştirme rehberi […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir