Fiili grev mi? Resmi grev mi?

Wildcat or official strike action?

Resmi grevin veya izin alınmadan [resmi prosedürlere bağlı olmadan] yapılan fiili grevin avantajlarıyla ile ilgili karşılaştırmalı bir tartışma. Fiili grevin, işveren yanlısı sendika yasalarının dışında kalması nedeniyle faydaları vardır.

İşçilerin yalnızca işi bıraktığı ve istediklerini elde edene kadar patron için kar üretmeyi reddettikleri, en iyi bilinen doğrudan eylem biçimi grevdir. Bu eylem biçimi bürokratik sendikaların tercih ettiği bir taktiktir ancak patronla yüz yüze gelmekte en az etkiye sahip yollardan biridir.

Patronlar, sahip oldukları büyük sermayeleri sayesinde , uzun süren grevlerde işçilerden daha fazla direnç gösterebiliyorlar. Birçok durumda, mahkeme kararları neticesinde  sendikanın grev fonları ya dondurulur ya da fonlara el konulur. En kötüsü ise, uzun süren grevler, patronlara yalnızca, grevdeki işçileri bir başka işçi ile ya da bir grev kırıcı işçi ile yer değiştirmeleri fırsatını vermektedir.

İşçiler, çalışmayı sürdürüken gerçekleştirdikleri doğrudan eylemlerle  çok daha etkili olurlar. Ücret toplamaya devam ederken patronun kârını kasten azaltarak, bazı grev kırıcıların işinizi alma fırsatı vermeden patronu zarara uğratabilirsiniz.

Sendika görevlileriden bağımsız olarak diğer işçilerle gerçekleştirilen gayri resmi veya fiili grevler sendika karşıtı yasaları atlatır. Bu da el konulabilecek bir sendika fonunun ve patronlara önceden grev kırıcı ayarlama imkanını olmaması anlamına gelmektedir.

Doğrudan eylem, tanımı gereği, devlet kurumlarının, sendika bürokratlarının veya yüksek fiyatlı avukatların yardımı olmadan işçilerin kendi kendilerine gerçekleştirebileceği eylem biçimleridir. Yardım için bir Endüstriyel Mahkemeye (veya İngiltere dışında ülkenizdeki ilgili yasal kuruluşa) başvurmak bazı vakalar için uygun bir seçenek olabilr ancak bu bir doğrudan eylem biçimi olmadığı gibi, [bu kuruluşlar] da genellikle patronların lehine olacak şekilde, çok zaman ve para harcanmasına neden olacak biçimde ağır işlerler.

Burada işçilerin istediklerini elde etmek için kullandıkları en bilindik doğrudan eylem biçimlerinden bazıları listelenmiştir. Yine de bu taktiklerin neredeyse her biri, teknik olarak konuşacak olursak, yasa dışıdır. Yıllar içinde emeğin kazandığı her büyük zafer, zamanlarında yasadışı ve polis baskısına maruz kalan militan doğrudan eylemlerle elde edilmiştir.  Sonuçta, tarihin çoğunda, sendikaları çevreleyen yasalar gayet basitti; bir tane bile yoktu. Grevciler mütemadiyen polis ve askerler tarafından dövülmüş, öldürülmüş ve  çok ağır cezalara çarptırılmışlardır.

Yıllarca süre gelen amansız mücadeleden sonra, işçilerin yasal örgütlenme hakkı artık resmen tanınmıştır, ancak etkili eylemin her zamankinden daha zor olduğu pek çok kısıtlamayla birlikte. Bu nedenle, iş üzerinde doğrudan eylem yapmayı tasarlayan herhangi bir işçi – yasal sistemi atlatmayı ve patronu en zayıf oldukları yerde vurmayı göz önünde bulundurarak – iş hukukunun, nasıl uygulandığının ve emek aktivistlerine karşı nasıl kullanılabileceğinin tamamen bilincinde olmalıdır. Aynı zamanda işçiler, patronlar ve işçiler arasındaki mücadelenin bir badminton maçı değil bir savaş olduğunu anlamalıdırlar. Bu koşullar altında, işçiler patronların (ve mahkemeler) beğensin ya da beğenmesin, işe yarayan neyse kullanmalıdırlar. Bu bölümde, doğrudan eylemin en yararlı biçimleri listelenmiştir.

En etkili aracın elbette örgütlünmek olduğu unutulmamalıdır. Eğer bir işçi kendi başına ayaklanır ve protestoda bulunursa patronlar onu bir böcek gibi ezeceklerdir ve ezilmiş böcekler genel olarak aileleri, arkadaşları ve sosyal hareketleri için pek faydalı olmayacaktır. Ancak tüm işçiler birlikte ayaklanırsa, patronun sizi ciddiye almama gibi bir seçeneği olmayacaktır. Patronlar yaygara koparan herhangi bir işçiyi kovabilirler, ancak tüm iş gücünün kovulması söz konusu olduğunda bu durum onlara hayli külfetli gelecektir.

Dayanışma güçtür!

Libcom tarafından, Dünya Endüstri İşçileri’nin (Industrial Workers of the World-IWW) bir makalesinden düzenlendi.

Çeviri: Yeryüzü Postası


Yorumlar

“Fiili grev mi? Resmi grev mi?” için 5 yanıt

  1. […] < Fiili grev mi? Resmi grev mi? […]

  2. […] Fiili grev mi? Resmi grev mi? […]

  3. […] üyesi olsalar da grev sendikal kararla başlamamıştı. Tam tersi işçilerin başlattıkları bu fiili grev sonrasında sendika, şirket ve devletin yanında […]

  4. […] üyesi olsalar da grev sendikal kararla başlamamıştı. Tam tersi işçilerin başlattıkları bu fiili grev sonrasında sendika, şirket ve devletin yanında […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir