Anasayfa / 2017 / Mart (sayfa 2)

Aylık Arşivler: Mart 2017

Enternasyonalizm

Diğer Dosyalar Enternasyonalizm kavramı ve bu başlığın altında sayabileceğimiz ulusal sorun, emperyalizm, faşizm gibi kavramlar hala en tartışmalı ve temel ayrımlara neden olan teorik meselelerdendir ve yaşadığımız coğrafyada her zaman yakıcılığını koruyan Kürt meselesi dolayımında, sahip olunan teorik pozisyonun pratiğe doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden enternasyonalizm ve bu başlık altında …

Devamını oku »

Anarşist Anti-Emperyalizm Tarihinin Yazımına Bir Katkı – Lucien van der Walt (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2006 tarihli 5. Sayısında yayınlanmıştır Anarşist hareket çok uzun bir anti-emperyalist mücadele tarihine sahiptir. Bu mücadele 1860’lardan günümüze dek uzanır. Anarşist hareket Küba’dan; Mısır’a, İrlanda’ya, Makedonya’ya, Kore’ye, Cezayir ve Fas’a kadar, emperyal hâkimiyete ve kontrole karşı mücadele yolunda çok kan vermiştir. Anarşistler ulusal kurtuluş mücadelelerine …

Devamını oku »

Faşizm ve Anarşist Mücadele – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2006 tarihli 5. Sayısında yayınlanmıştır Faşist birlikler 26 Ocak 1939’da, yani şehre saldırının başlamasından tam bir ay sonra, anarşizmin kalesi Barcelona’ya girdiler. Bu olayın tanıkları şehre hâkim olan yenilgi ruhunda birleşiyordu: “1939, 1936 değildi […] Ölümüne direnmenin koşulları artık yoktu” (Fraser, 1995, s.643). Bu yenilgi …

Devamını oku »

Bakunin ve Rocker’ın Ulus Üzerine Düşüncelerinin Kısa Bir Derlemesi – Kara Kızıl Notlar

Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2006 tarihli 5. Sayısında yayınlanmıştır Bakunin Devlet anayurt değildir, o anayurdun soyutlaması, onun metafizik, mistik, politik, kanuni hayalidir. Tüm ülkelerin halkları kendi anayurtlarını içtenlikle severler, bu doğal ve gerçek bir sevgidir. Halkların yurtseverliği sadece bir düşünce değil bir gerçek, bir olgudur; ama siyasi yurtseverlik, yani …

Devamını oku »

Şili’de yüz binlerce kişi emeklilik sisteminin özelleştirilmesini protesto etti

Geçtiğimiz Pazar günü Şili’de yüz binlerce kişi, emeklilik sisteminin özelleştirilmesini protesto etti. Göstericiler, sözde sosyalist Michelle Bachelet hükümetinden, emekliliğin özel bir fona devredildiği Özel Emeklilik Sisteminden vazgeçilmesini talep etti. İşçi örgütlerinin organize ettiği yürüyüşün Şili’de son yıllarda gerçekleştirilen en kitlesel eylem olduğu belirtiliyor. Eylemin organizatörleri Santiago’da 800 bin, Şili genelinde …

Devamını oku »

Sınıf Mücadelesi

Diğer Dosyalar Sınıf Mücadelesi, teorik ve pratik anlamda özgürlükçü komünistlerin mücadelesinde merkezi bir yer tutmaktadır. Bu yüzden sınıf mücadelesi kavramı ve bu kavram etrafında şekillenen meselelerle ilgili olarak bugüne kadar özgürlükçü komünist perspektiften yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş olan, konuyu farklı boyutlarıyla tartışan yazılardan seçtiklerimizi yayınlıyoruz. Sınıf kavramına bakışta tarihsel farklılık – …

Devamını oku »

Sınıf Mücadelesinde Anarşist Potansiyeller: Ateş ile Barut – Proleter Teori A

Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır Sınıf Hareketiyle Özgürlükçü Komünist Kesişme Tarihsel olarak bakıldığında sömürüye uğrayan emek ve onun dolayımında güç kazanan bir çok otoriter ilişki mevcuttur. Sınıflı toplum tarihi boyunca sömürüye karşı emekçi kesimlerin ortaya koydukları muhalefet biçimleri çokçeşitli biçimler almıştır. Tarih sahnesinde emek sömürüsüne …

Devamını oku »

İşçicilik – Wildcat (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır İşçicilik kapitalist ideolojinin kendinden menkul devrimcilere özgü bir formudur. Bu ideoloji, ücretli emeğin neden olduğu sömürü ve yabancılaşmayı farkedenler arasında, ücretli emeğin kabulünü teşvik eden ve propagandasını yapan bir ideolojidir. Bu sebeple o yabancılaşmanın en yüksek biçimlerinden biridir. İşçiye tapınma …

Devamını oku »

Anarşizm ve Sınıf Analizi – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır Son 20 yıldır Leninist sol gerek bu coğrafyada gerekse dünyanın genelinde sadece pratikte değil, aynı zamanda teoride de bir kâbus yaşıyor. Her biri, tarihin son diyalektik kavgasında burjuvaziye karşı proletaryanın nevi şahsına münhasır öncüleri olma iddiasında olan onlarca örgüt bir …

Devamını oku »

Anarşist Komünistler ve kitle örgütleri – Federazione dei Comunisti Anarchici (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır GİRİŞ Kitle örgütleri, anarşist komünist politik örgütlerden sahip oldukları temelleri ve amaçları açısından farklılıklar taşır. Politik amaca dair politik örgüt ile ayni amaca sahip olma potansiyelleri ile birlikte, nihai amaca dair politik örgütün sahip olduğu netliğe sahip değildir. Tarih, bu …

Devamını oku »