Mart 2017

 • sonrası tufan mı – Ayşe Düzkan

  sonrası tufan mı – Ayşe Düzkan

  kategori:

  uzun yıllar kürt hareketi içinde, belediye başkanlığı da dahil olmak üzere siyaset yapmış bir arkadaşım, 7 haziran seçimlerinden önce, “barajı aşmak için yüzde 12-13 gibi bir oran tutturmamız gerekiyor,” demişti. aklımızda 2014 yerel seçimlerinde, oyları korumak için torbalarla uyuyan insanlar vardı. daha sonra sandıktan yüzde 13 çıkartmanın bile yeterli olmadığını gördük. referandum konusunda, yukarıda aktardığım…

 • Enternasyonalizm

  Enternasyonalizm

  kategori:

  Diğer Dosyalar Enternasyonalizm kavramı ve bu başlığın altında sayabileceğimiz ulusal sorun, emperyalizm, faşizm gibi kavramlar hala en tartışmalı ve temel ayrımlara neden olan teorik meselelerdendir ve yaşadığımız coğrafyada her zaman yakıcılığını koruyan Kürt meselesi dolayımında, sahip olunan teorik pozisyonun pratiğe doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden enternasyonalizm ve bu başlık altında sayabileceğimiz ulusal sorun, emperyalizm, faşizm…

 • Anarşist Anti-Emperyalizm Tarihinin Yazımına Bir Katkı – Lucien van der Walt

  Anarşist Anti-Emperyalizm Tarihinin Yazımına Bir Katkı – Lucien van der Walt

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2006 tarihli 5. Sayısında yayınlanmıştır Anarşist hareket çok uzun bir anti-emperyalist mücadele tarihine sahiptir. Bu mücadele 1860’lardan günümüze dek uzanır. Anarşist hareket Küba’dan; Mısır’a, İrlanda’ya, Makedonya’ya, Kore’ye, Cezayir ve Fas’a kadar, emperyal hâkimiyete ve kontrole karşı mücadele yolunda çok kan vermiştir. Anarşistler ulusal kurtuluş mücadelelerine etkin katılım gösterirlerken, ulusal baskı…

 • Faşizm ve Anarşist Mücadele – Ender Yılmaz

  Faşizm ve Anarşist Mücadele – Ender Yılmaz

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2006 tarihli 5. Sayısında yayınlanmıştır Faşist birlikler 26 Ocak 1939’da, yani şehre saldırının başlamasından tam bir ay sonra, anarşizmin kalesi Barcelona’ya girdiler. Bu olayın tanıkları şehre hâkim olan yenilgi ruhunda birleşiyordu: “1939, 1936 değildi […] Ölümüne direnmenin koşulları artık yoktu” (Fraser, 1995, s.643). Bu yenilgi Mayıs 1937’deki yenilgiyle ya da…

 • Bakunin ve Rocker’ın Ulus Üzerine Düşüncelerinin Kısa Bir Derlemesi

  Bakunin ve Rocker’ın Ulus Üzerine Düşüncelerinin Kısa Bir Derlemesi

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2006 tarihli 5. Sayısında yayınlanmıştır Bakunin Devlet anayurt değildir, o anayurdun soyutlaması, onun metafizik, mistik, politik, kanuni hayalidir. Tüm ülkelerin halkları kendi anayurtlarını içtenlikle severler, bu doğal ve gerçek bir sevgidir. Halkların yurtseverliği sadece bir düşünce değil bir gerçek, bir olgudur; ama siyasi yurtseverlik, yani devlet sevgisi bu gerçeğin aslına…

 • Şili’de yüz binlerce kişi emeklilik sisteminin özelleştirilmesini protesto etti

  Şili’de yüz binlerce kişi emeklilik sisteminin özelleştirilmesini protesto etti

  kategori:

  Geçtiğimiz Pazar günü Şili’de yüz binlerce kişi, emeklilik sisteminin özelleştirilmesini protesto etti. Göstericiler, sözde sosyalist Michelle Bachelet hükümetinden, emekliliğin özel bir fona devredildiği Özel Emeklilik Sisteminden vazgeçilmesini talep etti. İşçi örgütlerinin organize ettiği yürüyüşün Şili’de son yıllarda gerçekleştirilen en kitlesel eylem olduğu belirtiliyor. Eylemin organizatörleri Santiago’da 800 bin, Şili genelinde ise 2 milyondan fazla kişinin…

 • Sınıf Mücadelesi

  Sınıf Mücadelesi

  kategori:

  Diğer Dosyalar Sınıf Mücadelesi, teorik ve pratik anlamda özgürlükçü komünistlerin mücadelesinde merkezi bir yer tutmaktadır. Bu yüzden sınıf mücadelesi kavramı ve bu kavram etrafında şekillenen meselelerle ilgili olarak bugüne kadar özgürlükçü komünist perspektiften yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş olan, konuyu farklı boyutlarıyla tartışan yazılardan seçtiklerimizi yayımlıyoruz.

 • Sınıf Mücadelesinde Anarşist Potansiyeller: Ateş ile Barut – Proleter Teori A

  Sınıf Mücadelesinde Anarşist Potansiyeller: Ateş ile Barut – Proleter Teori A

  Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır Sınıf Hareketiyle Özgürlükçü Komünist Kesişme Tarihsel olarak bakıldığında sömürüye uğrayan emek ve onun dolayımında güç kazanan bir çok otoriter ilişki mevcuttur. Sınıflı toplum tarihi boyunca sömürüye karşı emekçi kesimlerin ortaya koydukları muhalefet biçimleri çokçeşitli biçimler almıştır. Tarih sahnesinde emek sömürüsüne karşı radkial mücadeleler (köle isyanlarıgibi)…

 • İşçicilik – Wildcat (Kara Kızıl Notlar)

  İşçicilik – Wildcat (Kara Kızıl Notlar)

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır İşçicilik kapitalist ideolojinin kendinden menkul devrimcilere özgü bir formudur. Bu ideoloji, ücretli emeğin neden olduğu sömürü ve yabancılaşmayı farkedenler arasında, ücretli emeğin kabulünü teşvik eden ve propagandasını yapan bir ideolojidir. Bu sebeple o yabancılaşmanın en yüksek biçimlerinden biridir. İşçiye tapınma anlayışı Stalinizm ve Nazizm gibi…