Mart 2017

 • Anarşizm ve Sınıf Analizi – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

  Anarşizm ve Sınıf Analizi – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır Son 20 yıldır Leninist sol gerek bu coğrafyada gerekse dünyanın genelinde sadece pratikte değil, aynı zamanda teoride de bir kâbus yaşıyor. Her biri, tarihin son diyalektik kavgasında burjuvaziye karşı proletaryanın nevi şahsına münhasır öncüleri olma iddiasında olan onlarca örgüt bir kısır döngüye dönüşen pratik ve…

 • Anarşist Komünistler ve kitle örgütleri – Federazione dei Comunisti Anarchici (Kara Kızıl Notlar)

  Anarşist Komünistler ve kitle örgütleri – Federazione dei Comunisti Anarchici (Kara Kızıl Notlar)

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır GİRİŞ Kitle örgütleri, anarşist komünist politik örgütlerden sahip oldukları temelleri ve amaçları açısından farklılıklar taşır. Politik amaca dair politik örgüt ile ayni amaca sahip olma potansiyelleri ile birlikte, nihai amaca dair politik örgütün sahip olduğu netliğe sahip değildir. Tarih, bu amacın (anarşist komünizm), kitle örgütleri…

 • Sınıf kavramına bakışta tarihsel farklılık – Kara Kızıl Notlar

  Sınıf kavramına bakışta tarihsel farklılık – Kara Kızıl Notlar

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Eylül 2005 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır Giriş Sınıf sözcüğü Fransızcaya 14.yy, İngilizceye 16yy.’da girer. Her ikisi de Latince classıs sözcüğünden gelir ve classıs sözcüğü yurttaşları, servete göre ayıran çeşitli kategorileri belirtir. 18yy. sonlarından itibaren İngiltere’de daha sonra da 19yy.’da diğer Avrupa ülkelerinde sınıf sözcüğü farklı bir anlama bürünür. Toplumsal ayrım ve…

 • Örgütlenme

  Örgütlenme

  kategori:

  Diğer Dosyalar Örgütlenme başlığı, bugüne kadar toplumsal mücadeleler içerisinde farklı boyutlarıyla tartışılan temel konularından biri olmuştur. Örgütlenme meselesiyle ilgili bugüne kadar özgürlükçü komünist perspektiften yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş olan, konuyu farklı boyutlarıyla tartışan yazılardan seçtiklerimizi yayımlıyoruz.

 • Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – Dielo Truda Grubu (1926)

  Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – Dielo Truda Grubu (1926)

  Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu metni Paris’te sürgünde bulunduklar sırada Dialo Truda (İşçi Davası) grubu adı altında bir araya gelen Rus anarşistler Nestor Makhno, Ida Mett, Piotr Arshinov, Valevsky, Linsky tarafından 1926 yılında yayımlandı. Yazı nestormakhno.info internet sitesinden alınmıştır. Sunuş Liberter düşüncelerin gücüne ve yadsınamaz olumlu niteliğine, toplumsal devrime yönelik anarşist yaklaşımların netliğine ve tutarlılığına, nihayet,…

 • Nedeniyle, Nasılıyla Örgütlenme – Proleter Teori A

  Nedeniyle, Nasılıyla Örgütlenme – Proleter Teori A

  Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır Birey olarak çevremizi anlamaya, buna paralel, çevremizin bizi kabul et-meye başlamasıyla yani aslında hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren kendi seçimlerimiz dışında, doğal olarak –ancak ideolojik arka planıyla beraber-örgütlü yapıların şekillendirdiği bir hayata başlarız. Aile kurumu, doğduğumuz sağlık kuruluşu, okuduğumuz okul, sosyal ilişkilerimiz, çalıştığımız iş…

 • Özgürlüğün Örgütü – Zafer Onat

  Özgürlüğün Örgütü – Zafer Onat

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Haziran 2005 tarihli 2. sayısında yayınlanmıştır Düşünsel ve tarihsel bir birikim olarak anarşizm eşitlik ve özgürlük kavramları üzerinde şekillenmiştir. Anarşizmin ortaya çıkışından beri bu iki kavram özel mülkiyet, örgüt, kolektif sorumluluk, öz-disiplin gibi alt kavramlar çerçevesinde tartışılmıştır. Biri toplumsal, diğeri bireysel bir vurgu içeriyor izlenimi verse de bu iki kavram birbirinin…

 • Toplumsal Hareketler Yaratma ve Anarşist Örgüt Kurma Konusunda Güney Amerikalı Anarşist Praksis – NEFAC

  Toplumsal Hareketler Yaratma ve Anarşist Örgüt Kurma Konusunda Güney Amerikalı Anarşist Praksis – NEFAC

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Haziran 2005 tarihli 2. sayısında yayınlanmıştır Bu yazı, anarşizm içindeki örgütlenme yaklaşımlarından biri olan platformizm ile benzerlikler taşıyan, Güney Amerika’daki anarşist gruplar arasında ortaya çıkmış ve kabul görmüş, belirli ilkelere dayanan bir örgütlenme modeli olan “Especifismo”yu özetlerken, Güney Amerika’daki anarşist harekete dair bazı ipuçları veriyor. (ç.n) Anarşist örgütlerin gelişimi yanında, kitle…

 • Şili: Anarşist-Komünist Örgüt ve Koşulların Gerektirdikleri – Jose Antonio Gutierrez Danton

  Şili: Anarşist-Komünist Örgüt ve Koşulların Gerektirdikleri – Jose Antonio Gutierrez Danton

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Haziran 2005 tarihli 2. sayısında yayınlanmıştır Anarşist-komünist hareketin ve devrimci faaliyet yürüten kolektif sayısının belli bir aşamaya geldiği Şili’den bu koşullara ve onun gereklerine dair bir değerlendirme yazısı. Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla Şili’deki anarşist-komünist hareketin durumu örgütsel anlamda kabaca, (bu topraklardaki durumumuz için de uygun bir tabir olacak) başlangıç aşaması ile, önemli…