Anasayfa / Dosyalar / Enternasyonalizm

Enternasyonalizm

Diğer Dosyalar

Enternasyonalizm kavramı ve bu başlığın altında sayabileceğimiz ulusal sorun, emperyalizm, faşizm gibi kavramlar hala en tartışmalı ve temel ayrımlara neden olan teorik meselelerdendir ve yaşadığımız coğrafyada her zaman yakıcılığını koruyan Kürt meselesi dolayımında, sahip olunan teorik pozisyonun pratiğe doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden enternasyonalizm ve bu başlık altında sayabileceğimiz ulusal sorun, emperyalizm, faşizm gibi kavramlar ile ilgili olarak bugüne kadar özgürlükçü komünist perspektiften yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş olan, konuyu farklı boyutlarıyla tartışan yazılardan seçtiklerimizi yayınlıyoruz.

Bakunin ve Rocker’ın Ulus Üzerine Düşüncelerinin Kısa Bir Derlemesi – Kara Kızıl Notlar

Anarşist Anti-Emperyalizm Tarihinin Yazımına Bir Katkı – Lucien van der Walt (Kara Kızıl Notlar)

Faşizm ve Anarşist Mücadele – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

Rojava’ya dair hayaller ve gerçekler – Zafer Onat (Servet Düşmanı)

1. Dünya Savaşı sırasında anarşistlerin iki yaklaşımı: Onaltılar Manifestosu ve Cevap

Hiç Bitmeyen Öykü; Ulusal Sorunun Bugünü: Barış Süreci – Zafer Onat (Servet Düşmanı)

Anti-Emperyalizm ve Ulusal Kurtuluş – 1 – İşçilerin Dayanışma Federasyonu (Kara Kızıl Notlar)

Anti-Emperyalizm ve Ulusal Kurtuluş – 2 – İşçilerin Dayanışma Federasyonu (Kara Kızıl Notlar)

Ulus Kavramı ve Ulusal Sorun Üzerine – Zafer Onat (Kara Kızıl Notlar)

Anarşizm ve Milli Kurtuluş – David Fisher (Anarşist Bakış)

Zimmerwald Uluslararası Sosyalist Konferansı Manifestosu

Avrupa’da Anarşizm, Enternasyonalizm ve Ulusçuluk: 1860-1939 – Carl Levy (Anarşist Bakış)

Adresi kontrol edin

Patriyarka/Heteroseksizm

Diğer Dosyalar Cinsiyete dayalı iş bölümü, sömürü ve ayrımcılık gündelik toplumsal ilişkileri etkileyen, insanların davranış …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir