Anarşistler İçin Marx Ekonomisi: Bir Anarşistin Marx’ın Ekonomi Politiğinin Eleştirisi Sunumu- Wayne Price

Wayne Price’ın, 10 bölümden oluşan ve Güney Afrika’lı anarşist komünist örgüt Zabalaza Anarşist Komünist Cephesi’yle (ZACF) bağlantılı Zabalaza Books tarafından 2012 yılında yayınlanmış olan “Anarşistler İçin Marx Ekonomisi: Bir Anarşistin Marx’ın Ekonomi Politiğinin Eleştirisi Sunumu” (Marx’s Economics for Anarchists: An Anarchist’s Introduction to Marx’s Critique of Political Economy) kitabının ilk yedi bölümü Servet Düşmanı internet sitesinde yayınlanmıştır. Servet Düşmanı internet sitesini hazırlayan kolektifin dağılması nedeniyle çevrilemeyen son üç bölümünü ise Yeryüzü Postası tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Kitabı bölümler halinde ve PDF olarak yayınlıyoruz.

Anarşist yazında çoğu zaman üzerinde durulmayan “Marksist ekonomi” konusunda kaleme alınımış bu kitabın, konuyla politik veya teorik düzeyde ilgilenen herkes için faydalı olacağını umuyoruz.

Yeryüzü Postası

________________

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi (PDF)

________________

1. Bölüm: Giriş

2. Bölüm: Emek Değer Teorisi

3. Bölüm: Döngüler, Resesyonlar ve Azalan Kâr Oranları

4. Bölüm: Kapitalizmin Kökenindeki İlkel Birikim

5. Bölüm: Kapitalist Gerileme Çağı 

6. Bölüm: Savaş-Sonrası Yükseliş ve Fiktif Sermaye

7. Bölüm: Devlet Kapitalizmi

8. Bölüm: Sosyalizm mi Barbarlık mı?

9. Bölüm: Marx’ın Sosyalizm / Komünizm Derken Kastettiği

10. Bölüm: Marx’ın Ekonomi Politiğinin Anarşist Bir Eleştirisi

Kaynak: Marx’s Economics for Anarchists


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir