Proleter Teori A

 • Proleter Teori A – 3. Sayı

  Proleter Teori A – 3. Sayı

  2005-2006 yıllarında 3 sayı yayımlanan “kara kızıl düşünce ve tartışma yayını” Proleter Teori A’nın 3. sayısını paylaşıyoruz. Proleter Teori A – 3. Sayı (PDF) Proleter Teori A – 1. Sayı Proleter Teori A – 2. Sayı Proleter Teori A – 3. Sayı

 • Proleter Teori A – 2. Sayı

  Proleter Teori A – 2. Sayı

  2005-2006 yıllarında 3 sayı yayımlanan “kara kızıl düşünce ve tartışma yayını” Proleter Teori A’nın 2. sayısını paylaşıyoruz. Not: anarcho-copy.org arşivinden alınmıştır. Proleter Teori A – 2. Sayı (PDF) Proleter Teori A – 1. Sayı Proleter Teori A – 2. Sayı Proleter Teori A – 3. Sayı

 • Proleter Teori A – 1. Sayı

  Proleter Teori A – 1. Sayı

  2005-2006 yıllarında 3 sayı yayımlanan “kara kızıl düşünce ve tartışma yayını” Proleter Teori A’nın 1. sayısını paylaşıyoruz. Proleter Teori A – 1. Sayı (PDF) Proleter Teori A – 1. Sayı Proleter Teori A – 2. Sayı Proleter Teori A – 3. Sayı

 • Anarşist Komünizm- Proleter Teori A

  Anarşist Komünizm- Proleter Teori A

  Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır 1. ANARŞİST KOMÜNİZMİN TARİHSEL KÖKENİ: Anarşist komünizm, kendini siyasal yelpazenin “solunda” konumlandırmış bir çok insan için günümüzde hala, yeterince kavranamamış ve bu yüzden de genel geçer bir takım ithamlara en fazla maruz kalmış anlayışların başında gelmektedir. Öyle ki, anarşistler arasında dahi bu tespiti kolaylıkla yapabilmek…

 • Özgürlükçü Örgüte Proleter Yönelim – Proleter Teori A

  Özgürlükçü Örgüte Proleter Yönelim – Proleter Teori A

  Proleter Teori A  dergisinin Haziran 2006 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır Yaşadığımız coğrafyada 2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkan özgürlükçü komünist örgütlenme ve mücadele anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hazırlamış olduğumuz bu yazı, proleter yönelimin, anarşist komünist ilkelere ve örgütlenme anlayışına bakışını ortaya koymayı hedeflemektedir. Anarşist komünizmi, anarşizan eğilimlerin bir çoğundan belirgin bir şekilde ayıran çizgi, örgütlenme anlayışında…

 • Sınıf Mücadelesinde Anarşist Potansiyeller: Ateş ile Barut – Proleter Teori A

  Sınıf Mücadelesinde Anarşist Potansiyeller: Ateş ile Barut – Proleter Teori A

  Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır Sınıf Hareketiyle Özgürlükçü Komünist Kesişme Tarihsel olarak bakıldığında sömürüye uğrayan emek ve onun dolayımında güç kazanan bir çok otoriter ilişki mevcuttur. Sınıflı toplum tarihi boyunca sömürüye karşı emekçi kesimlerin ortaya koydukları muhalefet biçimleri çokçeşitli biçimler almıştır. Tarih sahnesinde emek sömürüsüne karşı radkial mücadeleler (köle isyanlarıgibi)…

 • Nedeniyle, Nasılıyla Örgütlenme – Proleter Teori A

  Nedeniyle, Nasılıyla Örgütlenme – Proleter Teori A

  Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır Birey olarak çevremizi anlamaya, buna paralel, çevremizin bizi kabul et-meye başlamasıyla yani aslında hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren kendi seçimlerimiz dışında, doğal olarak –ancak ideolojik arka planıyla beraber-örgütlü yapıların şekillendirdiği bir hayata başlarız. Aile kurumu, doğduğumuz sağlık kuruluşu, okuduğumuz okul, sosyal ilişkilerimiz, çalıştığımız iş…