İş yerini örgütlemek: Başlangıç

Organising your workplace: getting started

Çalışıyorsunuz veya aktif kolektif işçi örgütü olmayan bir yerde çalışmaya başlıyorsunuz. Örgütlenmek için ne yapabilirsiniz? Bu kılavuz başlamanıza yardımcı olacaktır.

Bugünlerde birçok iş yerinde herhangi bir aktif işçi örgütlenmesi yok. Dünyada nerede olduğunuza, orada hangi sektörde çalıştığınıza göre çokça sendikal görünürlük olabilir veya olmayabilir. Temel bir örgütlenme varsa bile, bu sadece işçilerin bireysel sorunlarıyla ilgili olabilir, yönetime ilişkin taleplerini karşılayamaz. Daha da kötüsü, yönetim ile işbirliği içinde aktif olarak işçilere karşı olabilir.

Bu yüzden, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, işçiler tarafından en sık sorulan sorulardan biri – “İş yerinde koşulları iyileştirmek için neler yapılabilir ki? İmkansız görünüyor, patronlar çok güçlü.”

Aşağıdakilerin dikkate alınması gerektiğini öneriyoruz:

Soru sorun ve cevapları dinleyin

Nereden başlıyorsunuz? Bazı insanlar haksız muameleye maruz kaldıklarını ilk hissettiklerinde öfkeye kapılırlar ya da patronla yüksek sesle çatışmaya başlarlar. Bu tehlikeli olabilir. Yönetim, iş yerindeki otoritesini kıskançlıkla korur ve otoriteyi sorgulamaya başladığınızda bir tehdit haline gelirsiniz. Çoğu iş yerinde, otoriteyi sorgulamaya başladığınız andan itibaren, yönetimin gözünde bir baş belası olursunuz. Daha önce çalıştığınız yerde hiç iş çevirmediyseniz, yönetimin size karşı ne kadar hızlı konumlandığını görünce şok geçirebilir, incinebilir veya öfkelenebilirsiniz. Bu, başkalarıyla konuşmaya başladığınızda soyutlanmanız için iyi bir nedendir.

İş arkadaşlarınızla konuşun

Onlara iş yerinde olanlar hakkında ne düşündüklerini sorun. Kaygılandığınız sorunlar hakkında ne düşünüyorlar? Başkalarının söylediklerini dinleyin. Görüş ve düşüncelerini alın. Çoğu kişi bir örgütleyiciyi, bir ajitatör ve arıza tip olarak düşünür (ve bir örgütleyicinin böyle olması gereken zamanlar vardır), ancak iyi bir örgütleyici her şeyden önce iyi sorular soran ve başkalarını dikkatli dinleyen biridir. Dikkatli dinledikten sonra, sadece kendi görüşlerinizi ve duygularınızı değil, aynı zamanda iş arkadaşlarınızın görüşlerini de ifade edebilmelisiniz. Temel kaygılar ücretler olabilir, ancak bu her zaman böyle değildir. Bazen, göçmen işçileri dışarıda tutmak gibi gerici kaygılar olabilir, bu nedenle tüm kaygıların mutlaka ilerici olmadığını bilmeniz gerekir.

Not alın

İşçilerin endişelerinin ve iş yerinizdeki kaza, bir yönetici tarafından disipline edici veya daha ötesi tehditkar davranışlar gibi önemli olayların bir kaydını tutun.

Geçmişi öğrenin

İşçileri örgütlemek için başka nasıl teşebbüslerin olduğunu öğrenmeye çalışın. Belki bir zamanlar bir sendika vardı, ama çöktü.

Genel olarak iş yerinde örgütlenme ve insanların iş yerinde örgütlenmeden çıkardığı dersler hakkında okuyun. İş yeri faaliyetleri etiketimizde düzinelerce örgütlenme hikayesi var. Örgütlenmenizin bir parçası olarak herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, örgütlenme forumumuzda yardım istemekten çekinmeyin.

Müttefikler bulmaya çalışın

Neredeyse kaçınılmaz olarak, karşılaştığımız sorunlar hakkında diğerlerinden daha fazla kaygılanan bazı insanlar olacak ve bu insanların da birkaçı bu konuda bir şeyler yapmak isteyecektir. Bu birkaç kişi artık “örgütünüzün” ilk çekirdeğidir. En çok ilgilenen iki kişiden sizinle çay kahve içmesini veya öğle yemeği yemesini isteyebilir, onları birbirleriyle tanıştırabilir ve sonra “Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorabilirsiniz. Sadece şikayet etmiyor ve gerçekten bir şey yapmaya da hazırlarsa, hemen hemen örgütlenmeye hazırsınız demektir.

İş yerinizi haritalayın

Bilgi güçtür. Ya da en azından gücün başlangıcı. İş yeriniz ve patronunuz hakkında her şeyi bilmek isteyeceksiniz. Bu uzun vadeli, devamlı bir eğitim süreci olacaktır.

Çalıştığınız şirket hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın. Birden fazla fabrikası veya mağazası var mı? Halka açık bir şirket mi, kaç kişi çalışıyor, sahibi kim? Şirketler hesaplarını yayınlamak zorundadır, bu nedenle bunları ilgili kurumdan (örn: İngiltere Şirket Sicil Kurumundan* ) elde etmek son derece yararlı olabilir. Firmanın ve onun için çalışan kişilerin bir resmini oluşturmaya çalışın – örneğin, öne çıkan bir sorun, işçilerin evraklarının olmaması ve kayıtlı olarak çalışmamaları olabilir. Bazı çalışanlar göçmenlik statülerinde sorun yaşayabilirler.

Araştırmanıza bölümünüzle başlamalısınız. Yönetim, gayrifresmi çalışma gruplarını, doğal düzenleyicilerini ve zayıf bağlantılarını belirlemenin değerini uzun zaman önce anlamıştır. Aslında, işletme eğitiminin ana itici güçlerinden biri, iş yeri psikolojisini değiştirmek için stratejiler geliştirmektir.

Örneğin, çok uluslu UPS psikolojik manipülasyon tekniklerini güzel sanatlara dönüştürdü. UPS yöneticilerinin Etki Alanlarını İzlemek başlıklı eğitim kılavuzu, gayriresmi çalışma gruplarını tanımlamak, bu gruplardaki doğal organizatörleri veya kışkırtıcıları izole etmeyi, zayıf bağlantılardan faydalanmayı ve grupları, yönetimin lehine kullanılamazlarsa ortadan kaldırmayı anlatmaktadır.

Çoğu şirket, UPS’in sahip olduğu güzel Orwellian sanatı geliştirmemiş olsa da, birçoğu bu yöntemlerden bazılarını kullanmaktadır. Açık sözlü çalışanlar, kışkırtıcılar veya organizatörler transfer edildi mi, yönetime terfi etti mi veya disiplin altına almak için yalnızlaştırıldı mı? Çalışma grupları düzenli aralıklarla parçalanıyor ve yeniden düzenleniyor mu? İş yeri düzeni, çalışanlar arasındaki iletişimi zorlaştıracak şekilde mi düzenlenmiş?

İşinde dolaşıyor musun? Bunu kim yapar, kim yapamaz? Yönetim, herkesin gözü önünde bazı insanlara musallat oldu mu, onları disipline sokmaya çalıştı mı? Bu iş gücünün geri kalanını nasıl etkiler? Her zaman gözetim altında olduğunuzu düşünüyor musunuz? Durumu anladınız. Yukarıdakilerin tümü, iş yerinizde çalışanlar arasındaki birliği kırmak ve iletişimi kesmek için kullanılabilir. Bu arada, bu eğitim iş verenlerimizi yenilmez veya çabalarımızı daha az değerli kılmıyor. (yönetiminin aldığı tüm eğitimlere rağmen, UPS çalışanları Ağustos 1997’de kitle grevini kazandı)

Diyelim ki iletişim kurmak için önemli bir mesajınız var, ancak iş arkadaşlarınızın her birine ulaşmak için zamanınız veya kaynağınız yok. Gayriresmi çalışma gruplarındaki doğal örgütleyicilere ulaşabilir ve onları yanınıza alabilirseniz, sözünüzün herkese ulaşacağına emin olabilirsiniz. Örgütleyiciler belirlendikten ve işbirliği yapmayı kabul ettikten sonra, önemli ölçüde güç ve etki yaratabilecek bir ağ geliştirmek mümkündür.

Gayriresmi çalışma grupları da üyeleri arasında belirli bağlılıklar yaratma avantajına sahiptir. Sorunlar için birleşik stratejiler düşünürken, bu bağlılıktan yararlanabilir ve insanların kendilerine yakın olduklarının yanında durma eğilimini fırsata çevirebilirsiniz.

Grup örgütleyicileriyle çalışmanın yanı sıra, yalnızları çekmek de önemlidir. İlgisizlikleri, tecritleri veya belki sendika karşıtı fikirleri, muhtemelen, kişisel güçsüzlük ve korku duygularından kaynaklanır. Kolektif eylem başarılı bir şekilde hayata geçirilir ve grubun eylemi yoluyla bir güven duygusu tesis edilirse, korku ve güçsüzlük duyguları azaltılabilir.

İş yerinizde birliği ciddi şekilde tehdit eden özellikle zor bir kişilik varsa, çalışma gruplarının o kişiyi tekrar hizaya sokmak için uygulayabileceği sosyal baskıyı kullanmaktan korkmayın. Bu, idari personel için, özellikle de herkesin arkadaşı olduğunu düşünen amirler için geçerlidir.

Güç dengesi

Bu tür bir iş yeri örgütlenmesi için önemli olan, güç dengesini işçilerin lehine çevirmektir. Örneğin şikayetler kazanımla sonuçlanabilir. Şikayetler bireysel sorunlar olarak kalırsa veya sendika yetkililerinin sorumluluğu haline gelirse, çalışma grupları arasında var olan doğal örgütlenme ve bağlılık kaybolur. Muhtemelen, şikayetin ortaya çıkardığı imkan da kaybedilir.

Ancak, çalışma grupları işçilerin birliğini göstermek için kullanılabilirse, çalışma sürecinin bozulabileceği tehdidi, yönetimi bir çözüme zorlamak için yeterli olabilir. Talepler, ancak yönetim, bir sorunun artık bir bireyin kaygısı olmaktan çıktığını, herkesin kaygısı haline geldiğini ve çözülmedikçe sorunların önüne geçemeyeceğini anladığında kazanılabilir.

Örgütlenmeye başlamak

Tanışmak

Zamanı geldiğinde, örgütlenmeyle ilgilendiğini belirlediklerinizle bir toplantı yapın. Bazı işçiler ileri çıkmazsa şaşırmayın, hayal kırıklığına uğramayın. Toplantı mümkün olduğunca açık olmalı ve çalışanları ilgilendiren tüm konular tartışılmalıdır. En bariz endişe, kitlesel olarak işçilerin nasıl dahil edileceği olacaktır. Toplantıya katılan herkesin, katılabilecek başka işçiler olup olmadığını düşünmesi beklenir. Yönetimin neler olduğunu bilmemesini sağlamanın önemini vurgulayın.

Sendikalar

Siz ve iş arkadaşlarınız, yasal bir sendikaya üye olmaya ve patronunuz tarafından tanınmaya çalıştığınıza karar verebilirsiniz. İş yerinizin durumuna göre, bu hareketin uygun olup olmadığı hakkında iyice düşünmelisiniz. Örneğin, yüksek personel giriş çıkışına sahip veya çok sayıda taşeron işçisinin var olduğu iş yerlerinde etkin bir sendika örgütlenmesinin sürdürülmesi mümkün olmayacaktır. Benzer şekilde, sendika, yönetimden ancak sizin ve iş arkadaşlarınızın eylemlerinizle elde edebildiklerinizi kazanabilecektir. Nihayetinde önemli olan, sendikadan ziyade kolektif olarak gerçekleştirmeye hazır olduğunuz eylemdir. Ve resmi sendikaya katılmak sizi, resmi prosedürlerle ve yapmanıza izni verilen eylemler ile ilgili son derece sınırlayıcı olan kanunlarla bağlanmış hale getirecektir.

Kamuya açılma

Bir noktada bir bildirinin üretilmesi ve [bunun] iş yerinde gizlice veya arkadaşlar tarafından işçiler iş yerinden ayrılırken dağıtılması gerekecektir. Bu eylemler, kuşkusuz, bazı çalışanların örgütlenmeye çalıştıkları yönünde yönetimin dikkatini çekecektir.

Talep

Uygun görüldüğünde (birkaç haftadan birkaç aya kadar olan bir süre olabilir) ilgili tüm çalışanlar tarafından daha büyük bir toplantının düzenlenmesi gerekecektir. Toplantıyı şikayetlerin ve taleplerin bir listesini hazırlamak için kullanın. Toplantıda yönetimle görüşmek için sözcüler seçilmesi gerekecektir.

Destek

Bir tür kampanyaya başlayacaksanız, özellikle iş yerinizin dışından da fiili destek almaya çalışabilirsiniz. Broşür üretimi, buluşacak bir yer, grevlerde, eylemlerde destek gibi işlere yardımcı olabilecek yerel topluluk grupları, dinsel cemaat grupları, siyasi organizasyonlar, anarşist gruplar vb. olabilir.

Hesap verebilirlik

Patronlarla görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapılmasına izin vermeyin. Tüm toplantıları şeffaf tutun.

Kolay olmayacak

İşçilerin, eylemlerinin işten çıkarılma ve / veya işten çıkarılma tehdidine yol açabileceğini bildiklerinden emin olun. Asla işçileri, işlerin kolay olacağına inandırmayın. Tamamının veya bazı işçilerin işten çıkarılması durumunda bunun ne anlama geleceğini tartışın, çünkü bu, işyerini grev ve / veya işgal etme kararı gerektirecektir. Sendikaların yasadışı olduğu ülkelerde durum farklıdır ve işçilerin yönetime yaklaşması imkansız olacaktır. Bu gibi durumlarda, üretim sabotajı uygun olabilir. İşyerinde farklı eylemlerde bulunma hakkında daha fazla bilgi edinin .

Tarihi yazın

Örgütlenme girişimlerinizin bir kaydını tutun – işçi mücadeleleri o kadar nadiren kaydedilir ki, değerli deneyimler kaybedilir ve işçiler aynı problemleri tekrar yaşamak zorunda kalır. Oysa bunların birçoğu önlenebilir. Hesabınızı iş yeri faaliyetleri etiketimize göndermekten çekinmeyin.

Bu makale libcom.org tarafından 2012’de önemli ölçüde güncellenmiştir. Başlangıçta, 2005 yılında libcom tarafından Dünya Sanayi İşçileri tarafından yazılan makalelerden ve bir diğeri 1996’da Dakikada Devrim Sayı 1’deki orijinal bir makaleden daha sonra Colin Roach Center üyeleri, Şubat 2003’te güncelledi.

Dipnotlar:

* Türkiye’de farklı şehirlere ait Ticaret Sicil Odaları’nda şirketlere ait bilgiler tutulmakta ve şirketlere bir takım bilgiler ve kararlar Ticaret Sicil Gazetesi’nde (https://www.ticaretsicil.gov.tr) yayınlanmaktadır. – ç.n.

Çeviri: Yeryüzü Postası


Yorumlar

“İş yerini örgütlemek: Başlangıç” için 3 yanıt

  1. […] İş yerini örgütlemek: Başlangıç […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir