Patriyarka/Heteroseksizm

 • Anarşizm: Feminist Bağlantı – Peggy Kornegger

  Anarşizm: Feminist Bağlantı – Peggy Kornegger

  İlk olarak 1975 yılında “İkinci Dalga” isimli feminist dergide yayınlanan Peggy Kornegger’in bu yazısı Anarşist Bakış internet sitesinde 29 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanmıştır. Onbir yıl önce İllinois’in küçük bir kasaba lisesinde [okurken], “anarşizm” kelimesini hiç mi hiç duymamıştım. En fazla, anarşinin “kaos” anlamına geldiğini biliyordum. Sosyalizm ve komünizme gelince, tarih derslerinde bunlarla faşizm –akla Hitler’i,…

 • Eşcinsellik ve Bilim – Tayfun Gönül

  Eşcinsellik ve Bilim – Tayfun Gönül

  Sokak Dergisi’nin 31.12.1989 tarihli 19. sayısında yayınlanan yazı Kaos yayınları tarafından basılan, Tayfun Gönül’ün farklı dergilerde yayınlanmış yazılarının derlendiği Vicdani Anarşizm (Kaos Yayınları Kasım 2014, İstanbul) kitabından alınmıştır.  Sokak 12. sayısında Dr. Ali İhsan Şener’in eşcinsellerle ilgili bir araştırmasını, sizinle bile olsa, gönüllü olmayan kişilere uyguladığı ve ön yargılı olduğu savıyla eleştirdi. Geçen sayımızda Dr.…

 • Emma Goldman: Kadınların Sesi mi? – Donna Farmer

  Emma Goldman: Kadınların Sesi mi? – Donna Farmer

  Donna Farmer’ın 1994 tarihli yazısı Anarşist Bakış internet sitesinde yayımlanmıştır. “Hürriyet ana, asil ruhlu bir dürüstlükle kuşanmış, her birimizin özgürlüğünün herkesin özgürlüğünden kaynaklandığını kavramış olanları cömert bir sevgiyle okşar” Emma Goldman’dan Cronaca Sovversica’ya, 1 Haziran 1903 Giriş Emma Goldman, anarşizmi, “insanın yaptığı yasaların sınırlamadığı bir hürriyete dayanan yeni bir toplumsal düzenin felsefesi; tüm hükümet biçimlerinin şiddete…

 • Üretim Tarzı Tartışmasını Yeniden Düşünürken Cadılar Nereden Çıktı? – M. Felo

  Üretim Tarzı Tartışmasını Yeniden Düşünürken Cadılar Nereden Çıktı? – M. Felo

  Servet Düşmanı internet sitesinde Nisan 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Türkiye’nin üretim tarzınının ne olduğu tartışması, Türkiye solunun 60larda önemli bir tartışma başlığıydı. Türkiye’nin egemen üretim tarzının ne olduğunu saptamak, yürütülecek politik mücadelenin hangi toplumsal öznelere yöneleceği, o öznelerin nasıl bir hedef doğrultusunda harekete geçirilebileceği üzerine temel çizgileri gösterecekti.  Bugün hala etkisini gösteren demokratik halk iktidarı, (milli)…

 • Sosyalizm, Anarşizm ve Feminizm – Carol Ehrlich

  Sosyalizm, Anarşizm ve Feminizm – Carol Ehrlich

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Ekim 2006 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Sen kapitalist toplumda bir kadınsın. Öfkelisin: iş konusunda, ücretler konusunda, kocan (veya eski kocan) konusunda, çocukların okulu konusunda, ev işi, güzel olmak, güzel olmamak, bakılmak, bakılmamak (ya da aynı şekilde, sözü dinlenmemek) vs. konusunda. Eğer bütün bunlar üzerine ve bunların ne şekilde birbirlerini tamamladıkları ve…

 • İspanya: Kültür, Eğitim, Kadınlar ve Cinsellik – Self-Education Collective

  İspanya: Kültür, Eğitim, Kadınlar ve Cinsellik – Self-Education Collective

  Self-Education Collective tarafından hazırlanan 2001 tarihli bu yazının türkçesi ilk olarak Anarşist Bakış internet sitesinde yayınlanmıştır Giriş Bölüm 15’de bahsedildiği üzere, 1870’lerin başlarında ilk anarşist birliklerin kurulmaya başlamasından itibaren toplumsal ve kültürel meseleler İspanya’daki anarko-sendikalist hareketin merkezinde yer almıştı. Eğitim ve cinsellik gibi konulardaki tartışmaların –ve anlaşmazlıkların– düzeyi, İspanya’nınn modernleşmeye yönelik ilk sendeleyen adımlarını attığı…

 • 3 Dalga ile Feminizm Tarihi – Pusper Neves

  3 Dalga ile Feminizm Tarihi – Pusper Neves

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Temmuz 2006 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır. Yazıda yer alan düşüncelerin bütünü, Christine Delphy’nin “Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği” isimli kitabından alınmıştır ve yazı bu kitapta yer alan düşüncelerin bir özeti niteliğini taşımaktadır. Delphy, 1968 sonrası gelişen feminizmin Fransa’daki en önemli isimlerinden biridir ve Simone de Beauvoir’ın en yakınları arasındadır. Maddeci feminizmin…

 • Anarşist Komünist Örgütler ve Kadın Sorunu – Ender Yılmaz

  Anarşist Komünist Örgütler ve Kadın Sorunu – Ender Yılmaz

  Kara Kızıl Notlar dergisinin Temmuz 2006 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır. Bu yazı sekiz anarşist komünist örgütün kadın sorunu üzerine örgütsel metinlerinin bir derlemesidir. Özellikle Latin Amerika’daki örgütlerin metinlerine dil zorlukları yüzünden ulaşamadım; yoğun gündemlerinden dolayı e-posta üzerinden iletişim de mümkün olmadı. Metinlerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için esas olarak üç soruya verdileri cevaplara odaklandım: 1. Patriyarka, sınıflı…

 • Toplumsal Cinsiyet

  Toplumsal Cinsiyet

  kategori:

  Diğer Dosyalar Cinsiyete dayalı iş bölümü, sömürü ve ayrımcılık gündelik toplumsal ilişkileri etkileyen, insanların davranış kalıplarını belirleyen temel meselelerden biridir. Dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet başlıkları altında tartışılan konular özgürlükçü komünistler açısından birincil öneme sahip olmasının yanı sıra meseleye dair halen süren politik farklılıklar bulunmaktadır. Bu yüzden Toplumsal Cinsiyet kavramları ve bu kavramlar etrafında şekillenen meselelerle ilgili…