Anasayfa / Arşiv (sayfa 10)

Arşiv

Karakış gelirken devrimci egzersizler mümkün mü? – M. Felo (Servet Düşmanı)

İlk olarak 22 Aralık 2015 tarihinde servetdusmani.org internet sitesinde yayınlanmıştır. Faşizmi, Martinikli devrimci şair Aime Cesaire sömürgelerde uygulanan toplumsal rejimin Batı Avrupa’ya gelmesi olarak tarif etmişti. Paris’te yapılan Işid saldırısını düşünürken ilk akla gelmesi gereken tariflerden biriydi. Bugün dünya çapında görünür hale gelen ve bizim de daha yoğun deneyimlemeye başladığımız …

Devamını oku »

Sosyalizm, Anarşizm ve Feminizm – Carol Ehrlich (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Ekim 2006 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Sen kapitalist toplumda bir kadınsın. Öfkelisin: iş konusunda, ücretler konusunda, kocan (veya eski kocan) konusunda, çocukların okulu konusunda, ev işi, güzel olmak, güzel olmamak, bakılmak, bakılmamak (ya da aynı şekilde, sözü dinlenmemek) vs. konusunda. Eğer bütün bunlar üzerine ve bunların …

Devamını oku »

Devrimin yolu hangisi olacak? – James O’Brien (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2005 tarihli 1. sayısında yayınlanmıştır. Yazının başında da belirtildiği gibi, bu bir konuşma metninden alıntıdır. Konuşma metninin güçlü özelliklerinden biri güncelliğidir (2003). Anarşist Komünizmin Leninizm’e dair görüşlerinin kabaca anlatıldığı bu yazı aynı zamanda anarşistlerin; demokratik merkeziyetçiliğe, bir aşama olarak sosyalist devlete ve dolayısıyla (anarşistlere göre) …

Devamını oku »

Bir Sabah Uyandın ve İşe Gitmedin veya İş’i Neden Yoketmeliyiz?-1 – M. Felo (Servet Düşmanı)

İlk olarak 24 Eyl 2013 tarihinde servetdusmani.org internet sitesinde yayınlanmıştır. Servet Düşmanı’nda daha önce yayınlanan yazıda, Silvia Federici ve Maria Mies’in kitaplarını vesile ederek, ortalama gündelik sosyalist/komünist/sınıf mücadeleci anarşist algıdaki kimi kavramları tartışmaya çalışmıştık. Zira her ne kadar akademik olarak gerek marksizm, gerekse de toplumsal anarşizm konusunda büyük bir teorik …

Devamını oku »

‘Marx ve Bakunin: Barışmaları İçin Çok mu Geç?’ – Anton Pannekoek (Servet Düşmanı)

Servet Düşmanı internet sitesinde Temmuz 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Aşağıdaki kısa yazı dünya komünist hareketinin geçen yüzyılda yetiştirdiği en önemli teorisyenlerden Anton Pannekoek’a ait ve şimdiye kadar ne Türkçe’de ne de başka bir dilde yayınlanmıştı. Ama bunun nedeni önemsizliği değil. Tersine, yazı özellikle anarşizm ve marxizm arasındaki tarihsel ayrımlara ve bunların …

Devamını oku »

İspanya: Kültür, Eğitim, Kadınlar ve Cinsellik – Self-Education Collective (Anarşist Bakış)

Self-Education Collective tarafından hazırlanan 2001 tarihli bu yazının türkçesi ilk olarak Anarşist Bakış internet sitesinde yayınlanmıştır Giriş Bölüm 15’de bahsedildiği üzere, 1870’lerin başlarında ilk anarşist birliklerin kurulmaya başlamasından itibaren toplumsal ve kültürel meseleler İspanya’daki anarko-sendikalist hareketin merkezinde yer almıştı. Eğitim ve cinsellik gibi konulardaki tartışmaların –ve anlaşmazlıkların– düzeyi, İspanya’nınn modernleşmeye …

Devamını oku »

Anarşist Komünizm (Proleter Teor A)

Proleter Teori A  dergisinin Aralık 2005 tarihli 1. Sayısında yayınlanmıştır 1. ANARŞİST KOMÜNİZMİN TARİHSEL KÖKENİ: Anarşist komünizm, kendini siyasal yelpazenin “solunda” konumlandırmış bir çok insan için günümüzde hala, yeterince kavranamamış ve bu yüzden de genel geçer bir takım ithamlara en fazla maruz kalmış anlayışların başında gelmektedir. Öyle ki, anarşistler arasında …

Devamını oku »

Bakunin’in Devrim ve Devrimci Örgüt Düşüncesi – Andrew Flood (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Haziran 2005 tarihli 2. sayısında yayınlanmıştır Aşağıdaki yazıda Bakunin’in örgütlenmeye dair öne sürdüğü düşünceler nispeten nesnel bir biçimde ortaya konmakta. Bakunin’in, gerçek bir devrim için zorunlu olduğunu öne sürdüğü, özgürlükçü bir örgütlenme biçimi ve kitleleri özneleştiren bir mücadele yöntemini ortaya koyma çabası anlatılıyor. Bu çabanın önemi …

Devamını oku »

Sendikaların Yapısal Krizine Karşı Radikal Bir Alternatif: Sendikalizm – Cem Gök

İlk olarak 29 Nisan 2016 tarihinde umutsen.org internet sitesinde yayınlanmıştır. Sendikalizm 20. Yüzyılın başlarından 2. Dünya savaşına kadar Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkelerinde etkili olmuş, 1936 İspanya İç savaşında devrimci bir sürecin politik söylemini, mücadele araçlarını, programını şekillendirmiş, devrim sonrasında toplumsal örgütlenme biçiminin nüvelerini oluşturmuş bir politik akım olarak …

Devamını oku »

1. Dünya Savaşı sırasında anarşistlerin iki yaklaşımı: Onaltılar Manifestosu ve Cevap

1.Dünya Savaşı esnasında Zimmerwald Konferansı’nın ardından yayınlanan bildiri (Yeryüzü Postası tarafından çevirilmiştir; https://www.yeryuzupostasi.org/2017/01/21/zimmerwald-uluslarasi-sosyalist-konferansi-manifestosu/) Marxist ve anarşist çevrelerde geniş tartışma yaratmıştır. Aralarında Kropotkin‘in de bulunduğu dönemin 16 anarşistinin imzasıyla 28 Şubat 1916 tarihinde “Onaltılar Manifestosu” olarak bilinen bir manifesto yayınlanmış, burada mevcut koşullarda barıştan söz edilemeyeceği söylenmiştir. Buna karşı Cenevre Anarşist …

Devamını oku »