Anasayfa / Arşiv (sayfa 10)

Arşiv

Rojava’ya dair hayaller ve gerçekler – Zafer Onat (Servet Düşmanı)

Servet Düşmanı internet sitesinde 29 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Bugün itibariyle 45. gününe giren Kobane direnişi dünyanın her yerindeki devrimcilerin yüzünü Rojava’ya dönmesini sağlamış durumda. Devrimci Anarşist Faaliyet’in yürüttüğü çalışmanın sonucunda, dünyanın pek çok yerinden anarşist yoldaşlar Kobane direnişiyle dayanışma mesajları göndermişler. (1) Kuşkusuz bu enternasyonalist tutum Kobane’de direnen insanlar …

Devamını oku »

Liberter Komünizm – Isaac Puente (Anarşist Bakış)

İspanyol anarko sendikalist Isaac Puente’nin bu broşürünün türkçesi Anarşist Bakış (http://www.geocities.ws/anarsistbakis) internet sitesinde yayınlanmıştır Giriş Isaac Puente, emekçi sınıflardan olmayıp da savaş öncesi dönemde İspanyol CNT’si üzerinde etkisi olan az sayıdaki üyeden birisiydi. Jose Peirats, İspanyol Devrimi’nde Anarşistler adlı eserinde ondan şöyle bahseder: “Basklı bir doktor ve sosyalist, liberter komünizm …

Devamını oku »

3 Dalga ile Feminizm Tarihi – Pusper Neves (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Temmuz 2006 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır. Yazıda yer alan düşüncelerin bütünü, Christine Delphy’nin “Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği” isimli kitabından alınmıştır ve yazı bu kitapta yer alan düşüncelerin bir özeti niteliğini taşımaktadır. Delphy, 1968 sonrası gelişen feminizmin Fransa’daki en önemli isimlerinden biridir ve Simone de Beauvoir’ın …

Devamını oku »

Anarşist Komünist Örgütler ve Kadın Sorunu – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Temmuz 2006 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır. Bu yazı sekiz anarşist komünist örgütün kadın sorunu üzerine örgütsel metinlerinin bir derlemesidir. Özellikle Latin Amerika’daki örgütlerin metinlerine dil zorlukları yüzünden ulaşamadım; yoğun gündemlerinden dolayı e-posta üzerinden iletişim de mümkün olmadı. Metinlerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için esas olarak üç soruya verdileri …

Devamını oku »

Özgürlükçü Örgüte Proleter Yönelim (Proleter Teori A)

Proleter Teori A  dergisinin Haziran 2006 tarihli 3. Sayısında yayınlanmıştır Yaşadığımız coğrafyada 2000’li yıllardan itibaren ortaya çıkan özgürlükçü komünist örgütlenme ve mücadele anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hazırlamış olduğumuz bu yazı, proleter yönelimin, anarşist komünist ilkelere ve örgütlenme anlayışına bakışını ortaya koymayı hedeflemektedir. Anarşist komünizmi, anarşizan eğilimlerin bir çoğundan belirgin bir …

Devamını oku »

WSM (İrlanda) ve WSA (ABD) arasındaki Sendikalizm Tartışması – WSM (Kara Kızıl Notlar)

Önümüzdeki dört yazı; “Güçlü ve Zayıf Noktalarıyla Sendikalizm”, “Sendikalizm ve Devrim”, “Tom Wetzel’e Cevap” ve “Cevaba Cevap” bir tartışmayı gözler önüne seriyor. İrlanda’daki İşçilerin Dayanışma Hareketi (WSM) ve ABD’deki İşçilerin Dayanışma Birliği (WSA) arasındaki bu tartışma anarko-komünizm ile anarko-sendikalizm arasındaki ortaklıklara ve anlaşmazlıklara işaret ediyor ve emekçilerin tarihsel özerk hareketlerini …

Devamını oku »

Patriyarkanın Ekonomi Politiği – Derya Ekin (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Temmuz 2006 tarihli 6. sayısında yayınlanmıştır. Yazıda yer alan düşüncelerin bütünü, Christine Delphy’nin “Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği” isimli kitabından alınmıştır ve yazı bu kitapta yer alan düşüncelerin bir özeti niteliğini taşımaktadır. Delphy, 1968 sonrası gelişen feminizmin Fransa’daki en önemli isimlerinden biridir ve Simone de Beauvoir’ın …

Devamını oku »

Anarşi ve Cinsiyet Sorunu – Emma Goldman (Anarşist Bakış)

Emma Goldman’ın 1896 tarihinde kaleme aldığı yazının Türkçesi Anarşist Bakış (http://www.geocities.ws/anarsistbakis) internet sitesinde yayınlanmıştır Kuvveti ve kasları solgun, çelimsiz zengin bebeler tarafından oldukça beğenilen, ancak emeği açlık kurdunu kapısından uzak tutmaya ancak yeten işçi sınıfı erkekleri, onlara sabahtan akşama kadar kölelik yapmak ve harcamaları düşük tutmak üzere her türlü çabayı …

Devamını oku »

Marksizm, Oluşturucu Komünizm ve İşçi Yönetimi Sorunu – Carl Boggs (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Ekim 2006 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Marksist geleneğin bariz bir kusuru, demokratik ve otoriter olmayan bir devrimci sürecin temeli olabilecek bir devlet ve siyasal eylem teorisi üretememiş olmasıdır. Devrimci hedeflere ulaşmak için en çok kullanılan iki strateji – Leninizm ve yapısal reformizm – bürokratik hiyerarşiye, merkezi …

Devamını oku »

Devlet ve Devrim’e Karşı – Devlet veya Devrim – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Ekim 2006 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Konuya girmeden önce bir noktaya dikkat çekmek zorundayız. Devlet meselesinin değerlendiren yazılarda genel olarak “Marks’a Karşı Bakunin” tarzını hâkim kılan bir eğilim olagelmiştir (Bu anarşist yazından çok Marksist yazın için geçerlidir). Oysa şu noktayı vurgulamakta yarar var: Bizim kendimizi anarşist …

Devamını oku »