Mahkeme Yeniköy’de taş ocağına ‘dur’ dedi

kategori:

Aydın 1. İdare Mahkemesi, Yeniköy Mahallesi Madentepe mevkiinde açılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinin 7.33 hektarlık bölümü için “ÇED gerekli değildir” kararına karşı Yeniköy halkının açtığı davayı haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin verdiği karar tüm bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeniköy halkı açtığı davada özel bir şahıs tarafından yapımı planlanan taş ocağı ve kırma eleme tesisinin Yeniköy Mahallesine çok yakın mesafede olduğu, dinamitle patlatma yapılacak sahadan kopacak olan taşların köy halkı için yaşamsal tehlike oluşturacağı, bölgedeki halkın sağlığı ve doğal çevre üzerinde olumsuz çevresel etkileri olacağını, başta zeytinlikler olmak üzere bölgede yer alan geniş tarım alanlarına zarar vereceğine dikkat çekmişti. Mahkeme 27 Temmuz 2017 tarihinde sahada inceleme yapmış ve yaşam alanlarını savunmak için ayağa kalkan Yeniköy halkı köy meydanı ve proje sahasında toplanarak tesisi istemediğini belirterek tepkisini ortaya koymuştu.

Bilirkişi 22 Kasım 2017’de mahkemeye sunduğu raporda;

Jeolojik ve Hidrojeolojik açıdan: Dava konusu faaliyetle ilgili Proje Tanıtım Dosyasında jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal açıdan anlatımlar, değerlendirmeler yeterli düzeyde olmayıp eksiktir. Eksik ve yetersiz jeolojik değerlendirme nedeniyle jeolojik birimlerin özellikleri, yeraltı suyu durumları, kaynaklar, kuyular, su depoları v.b. birçok konu bilinmediğinden oluşturabileceği çevresel etkileri de yeterli düzeyde anlatılmamıştır.

Tarım faaliyetleri açısından: (…) Dava konusu proje alanının kuzey yönünde 400 m ve güney yönünde 300 m mesafede zeytinlik alanlar bulunmaktadır. PTD belirtildiği üzere bölgedeki hakim rüzgar yönü etkisi ile üretim ve patlatmadan kaynaklı havada asılı ve çöken PM emisyonlarından en çok NNW (Kuzey-Kuzeybatı), N (Kuzey), NNE (Kuzey-Kuzeydoğu), NE (Kuzeydoğu), ENE (Doğu-Kuzeydoğu), E (Doğu) ve ESE (Doğu-Güneydoğu) yönleri etkilenecektir.

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanileri Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. Maddesine göre dava konusu proje alanının işletilmesi uygun değildir.

Dava konusu proje alanının çevresinde bölgeye özgü ürün olan zeytin yanı sıra tahıl ve sebze gibi yoğun tarım yapılan alanlar mevcuttur. Toz emisyonu açısından Proje Tanıtım Dosyasında öngörülmeyen zararlar söz konusu olacağından dava konusu proje alanı için Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararı uygun değildir.

Orman ve Ormancılık açısından: Dava konusu sahada madencilik faaliyetlerinin gerçekleşmesinin orman köylüsüne olan etkilerinin tam olarak belirlenmesi, alternatif geçim kaynaklarının ortaya konulması açısından Proje Tanıtım Dosyasının yeterli olmadığı, ÇED sürecindeki geniş kapsamlı çalışmalar ve Halkın Katılımı Toplantısı ile bu durumun detaylı değerlendirilmesi gerektiği,

Çevresel etkiler açısından: Proje Tanıtım Dosyası kapsamında sunulan toz modelleme çalışmalarının dava konusu sahaya en yakın meteoroloji istasyonu olan Kuşadası Mİ (7,5 km mesafe) verileri değil, 45 km mesafedeki AYDIN Mİ verileri kullanılarak yapılması sebebi ile Proje Tanıtım Dosyasına dayanarak verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının uygun olmadığı sonuçlarına ulaşmıştır demişti. (Kaynak: kuzeyormanlari.org)


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir