Anasayfa / Dosyalar / Ekonomi

Ekonomi

Diğer Dosyalar

Kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri, bu ilişkilerle şekillenen politik ve toplumsal yapı ve hedeflediğimiz yeni toplumda üretim ve ürünlerin dağıtımının nasıl olacağı üzerine tartışmalar özgürlükçü komünistler açısından asli önemdedir. Bu tartışma özetle kapitalizmin nasıl ortadan kalkabileceği ve sınıfsız, özgür bir düzenin nasıl kurulabileceği ile ilgilidir. Bu yüzden ekonomi başlığı altında sayabileceğimiz, güncel dinamikler, imkanlar ve ihtiyaçlarla da beslenen ve değişen meselelerle ilgili özgürlükçü komünist perspektiften yazılmış ve Türkçeye çevrilmiş olan yazılardan seçtiklerimizi yayınlıyoruz.

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 1. Bölüm: Giriş – Wayne Price

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 2. Bölüm: Emek Değer Teorisi – Wayne Price

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 3. Bölüm: Döngüler, Resesyonlar ve Azalan Kâr Oranları – Wayne Price

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 4. Bölüm: Kapitalizmin Kökenindeki İlkel Birikim – Wayne Price

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 5. Bölüm: Kapitalist Gerileme Çağı – Wayne Price

Anarşistler İçin Marx Ekonomisi 6. Bölüm: Savaş-Sonrası Yükseliş ve Fiktif Sermaye – Wayne Price

Adresi kontrol edin

Devrim/Devlet/Reform

Diğer Dosyalar Kapitalizmin ortadan kaldırılmasını hedefleyen tüm akımlar için tartışmalı bir konu olan devrim/reform meselesi …