Devrimci Anarşist Federasyon [Çağrısı] Üzerine Sorular

kategori:

Anarşist Gençlik, Karala, Devrimci Anarşist Faaliyet, Lise Anarşist Faaliyet ve Meydan Gazetesi imzasıyla yayınlanan bildiri ile Devrimci Anarşist Federasyon’un kurulduğu ilan edildi. “Federasyon’a Çağırıyoruz!” başlıklı bildiri “Herkesi bu kavgaya; adalet ve özgürlüğün kavgasına, ödünç aldığımızı ödünç vermeye; elimizdeki anarşizm tohumlarını Mezopotamya, Anadolu ve Trakya’da yeşertmenin kavgasına çağırıyoruz.” şeklinde bir çağrı içeriyor. On yılı aşkın süredir bu topraklarda mücadele eden anarşist dostların, önemli bulduğumuz bu çağrısına dair bir tutum belirleme ve bunun öncesinde kafamızdaki soruları netleştirme ihtiyacı hissediyoruz. Bu çağrının hedefinin ne ve muhatabının kim, olduğunun cevabını metinde bulamamış olmamız da bu gerekliliği duymamızda rol oynadı.  

Anarşist komünistler olarak, bizler, toplumsal devrim hedefi doğrultusunda federalizm ilkesine dayanan anarşist örgütün bir gereklilik olduğunu biliyoruz. Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu metninde ifade edildiği üzere “Anarşizm, her zaman, merkezciliğe karşı, bireylerin ve örgütlerin bağımsızlığını ve insiyatifini ortak davaya hizmetle uyumlu hale getiren federalizm ilkesini savunmuştur.” Yine Platform metnindeki ifadeyle bizim için federasyon, “… bireylerin ve örgütlerin ortak bir amaç doğrultusunda kolektif çalışma yürütmeye yönelik özgür anlaşmasına işaret eder.” Bu yönüyle federasyonların, anarşistler için gelişkin örgütlenme formları, olduğunu/olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak federasyon lafının, her zaman tek başına bir şey ifade etmeye yetmediğini, gerek bu topraklardaki sınırlı da olsa sahip olduğumuz deneyimlerden, gerekse uluslararası anarşist hareketten edindiğimiz deneyimlerden biliyoruz. Bu topraklarda anarşistler arasındaki “federasyon” tartışmaları yıllar öncesinden bu yana sürdürülmüş, “federasyon” lafzını kullanan gruplar kurulduysa da, gerçek anlamıyla federatif ilkeye dayalı anarşist örgütlenme oluşturulamamıştır.

Federatif örgütlenme anarşizmin farklı eğilimlerine savunanlar tarafından sahiplenilmektedir. Ancak federasyon yanlısı anarşistleri, daha gevşek bağlarla yan yana gelmiş gruplar, ağlar kurmayı savunanlardan ayıran ortak nokta; işleyişi, hedefleri ve mücadele yollarının tanımlandığı istikrarlı bir örgüt oluşturma iradesidir.

Bu yönüyle “Devrim Anarşist Federasyon” kurma iradesini gösteren anarşist dostlara üzerinde tartışmak niyetiyle birkaç soru yöneltmek istiyoruz:

  1. Federasyonun kurulma amacı, “Ankara ve İstanbul’daki örgütlenmelerin” süregelen birlikteliğinin ihtiyaçları” tümcesiyle ifade edilen, süregelen örgütlülüğün pekiştirilmesiyle mi sınırlıdır?
  2. Farklı yerellerdeki federatif örgütlenme yanlısı anarşist birey ve grupların da dahil olacağı, daha geniş bir anarşist birlik hedefi mi bulunmaktadır?
  3. Bu çerçevede yapılan çağrının hedefi nedir? Muhatabı kimdir? Tek tek bireylere, süregelen yapılara/işleyişe katılma çağrısı mıdır? Yoksa çağrı büyük oranda dağınık durumda olsa da hala varlığını koruyan anarşist çevrelerin tamamı veya bir bölümüne yönelik midir?
  4. Metinde bugüne kadar devam eden örgütlülüğün, büyüyen mücadelenin ihtiyacını karşılayamadığının ifade edilmiş olduğu da göz önüne alınarak, daha parçalı ve tanımsız örgütlülük düzeyinden, federatif örgütlenmeye geçilirken, süregelen mücadele yöntemlerine ve işleyişe dair bir tartışma yürütülmüş müdür? Yürütülmesi düşünülmekte midir?
  5. Federasyonun imzacı grupların önceki örgütlülük düzeyinden, politik içerik ve işleyiş olarak ne farkı olacaktır?

Bu vesileyle “Devrim Anarşist Federasyon” kurma iradesini gösteren arkadaşları kutluyor, girişimi, bu topraklarda anarşist mücadelenin gelişimine katkı sağlayacağı umuduyla selamlıyoruz. Anarşistler arasında açık ve yapıcı tartışmalar yürütülmesinin bu gelişimin önemli bir parçası olduğu inancıyla, böyle bir tartışma için başlangıç teşkil edeceğini umduğumuz bu yazıyı çağrının sahiplerinin ve konuyla ilgili herkesin dikkatine sunuyoruz.

Yeryüzü Postası


Yorumlar

“Devrimci Anarşist Federasyon [Çağrısı] Üzerine Sorular” için bir yanıt

  1. […] Devrimci Anarşist Federasyon [Çağrısı] Üzerine Sorular Anarşizm DAF Devrimci Anarşist Federasyon 2021-11-04 Yeryüzü Postası Paylaş […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir