Yunanistan’da polis baskınıyla tahliye edilen Terra Incognita işgal evinden uluslararası dayanışma çağrısı

kategori:

Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan Terra İncognita, 17 Ağustos’ta polis tarafından basılarak tahliye edildi. İçerisinde bir kafe, bir kitapçı, bir spor salonu ve bir matbaa bulunan işgal evine yönelik polis baskınında, işgal evinde bulunan birçok teknik ekipmana, basılı materyale ve tıbbi ilk yardım malzemelerine el konuldu.

Polis saldırısı sonrasında http://terraincognita.squat.gr internet sitesinde bir çok dilde uluslararası çağrı metni yayınlandı. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Türkçe ve Farsça yayınlanan çağrının Türkçe versiyonunu düzelterek paylaşıyoruz.

Terra Incognita işgal evinin politik açıklaması – Uluslararası dayanışma çağrısı

17 Ağustos sabahı, Terra Incognita, neoliberalizmin baskıcı güçleri tarafından GEÇİCİ OLARAK tahliye edildi. Polis güçleri binaya zorla girip saatlerce araştırma yaptı ve bulduğu eşyalara el koydu. Tahliyeden günler sonra işgal evi, özgürleştirilmiş alanlarımızın her köşesini bozma becerilerini GEÇİCİ OLARAK kutlayan polisler tarafından açık tutulmaya devam ediyor.

Terra Incognita 16 yılı aşkın bir süredir toplumsal zeminde mücadele eden yüzlerce insan tarafından sosyal buluşma mekanı olarak kabul edilmişti. Terra Incognita, sabit etkinliklerle, doğrudan eylemlerle, gösteriler ve çatışmalarla, kapitalist tekellerin çıkarına karışı, faşizmin ve ataerkinin otoritesine karşı, her türden ayrımcılığa ve türcülüğe karşı, devlet şiddetine karşı sert mücadele anlarında var oldu. Öz eğitim, dayanışma ve işgal evlerinin karşılıklı yardımlaşması zeminlerinde, “bilinen-bilinmeyen” özgürlük mücadelecileri buluştu ve buluşmaya devam edecek. Özgürleştirici ve eşitlik temelli ilişkiler inşa edildi, yıkıcı planlar ve eylemler, gün be gün kurulmuş olan ve hala ahlaki ve fiziksel varlık bulan hayaller. 16 yıl boyunca işgal evi özgürlükçü fikirlerin yayılmasını sağlayan ve toplumsal ve sınıf bilinçli karşı atak örgütlenmelerine fayda sağlayan araçları ayırmadan veya [birinden birine] öncelik vermeden her türden otorite ve baskıya karşı mücadelenin bir parçası olduğunu kanıtladı. Çünkü bizim için özgürlük budur. 

Terra Incognita kesinlikle devrimci hareketin merkezi değil ve biz böyle nitelendirilmesini istemeyiz. Zaten bu devletin bütün diğer baskıcı eylemlerini kapsayacağı gibi, yoldaşlık ilişkisine karşı ben merkezci bir bakış açısı olurdu. Terra yalnızca, rejime karşı aracısız mücadelenin ağırlığı için bir zemin oluştururken, stratejileri aracılığıyla toplumda anarşist fikirlerin yayılmasına katkıda bulunan bir başka mücadele aracıdır. Bu nedenle sosyal, politik ve tarihsel olarak, bütün sömürü çeşitlerinin vahşetine karşı mücadele eden anti-otoriter harekete aittir. Buna rağmen eğer devlet ve devlet tarafından ilan edilmiş yasallığın herhangi bir destekçisi, bunun, işgal evi olarak, anarşist olarak ya da toplumun mücadele eden bir bölümü olarak, bizim sonumuz olduğuna inanıyorlarsa, fazlasıyla aldatılmışlar.

Bizim bakış açımıza göre; bu karar terörist devletin üst mercilerince dikte edilmiş genel baskıcı planın bir parçasıdır. Devlet, toplumun kavgaya devam etmeyi seçen kesimleriyle (aylardır) açık bir yüzleşme arayışı içerisinde. Ültimatomlar veriyor. Cezaevlerinde ve sokaklarda insanlara kötü muamelede bulunuyor, işkence ediyor. Göçmen ve mültecileri kara ve deniz sınırlarında öldürüyor, boğuyor. Tetikteki parmağıyla her birimizi işaret ediyor. Tümüyle ileri hücum sırası bizim. Savaşa, savaşla cevap veriyoruz. Sermayenin ve devletin otoriterliğinin şiddetine şiddetle karşılık veriyoruz. Acımasız bireyselleştirmeye karşı militan çatışmalarımızı keskinleştirerek kolektif olarak karşılık veriyoruz.

Mücadele eden her devrimci gücü, bu yılın Ekim ayını dayanışmaya ve Terra Incognita için ama aynı zamanda baskının tehdidi altındaki, işgal edilmiş diğer tüm alanlar için ayağa kalma ayına çevirerek, eylemleri ve sözleriyle bizimle birleşmeye çağırıyoruz. Hadi birlikte, işgal evlerinin ölü duvarlar olmadığını haykıralım. Onlar dünün canlı anlarıdır, bugün ve sonsuza kadar.

Geri çekilmek yok, teslim olmak yok, atak, atak, atak

işgal evi (Şimdi, sonsuza kadar) Terra İncognita

Kaynak: http://terraincognita.squat.gr/2020/08/21/political-statement-of-the-squat-terra-incognita-international-call-for-solidarity-en-fr-it-es/


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir