Zonguldak

 • Zonguldak’ta Maden işçilerinin eylemi sendika zoruyla bitirildi 

  Zonguldak’ta Maden işçilerinin eylemi sendika zoruyla bitirildi 

  yazar:

  kategori:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Torba Yasa Tasarısı olarak gelen “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 58’inci Maddesi ile 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğe tepki gösteren maden işçilerinin dün başlattıkları eylem Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS)  bitirme çabalarına rağmen bugün sabah saatlerine kadar devam etti.…

 • Zonguldak’ta maden işçileri maden ocağını işgal etti

  Zonguldak’ta maden işçileri maden ocağını işgal etti

  yazar:

  kategori:

  Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki 58’inci maddesi, Zonguldak’taki madencilerin tepkisini çekmişti. Maden işçileri bugün tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi…