Sendikalimz

  • Sendikaların Yapısal Krizine Karşı Radikal Bir Alternatif: Sendikalizm – Cem Gök

    Sendikaların Yapısal Krizine Karşı Radikal Bir Alternatif: Sendikalizm – Cem Gök

    İlk olarak 29 Nisan 2016 tarihinde umutsen.org internet sitesinde yayınlanmıştır. Sendikalizm 20. Yüzyılın başlarından 2. Dünya savaşına kadar Avrupa, ABD ve Latin Amerika ülkelerinde etkili olmuş, 1936 İspanya İç savaşında devrimci bir sürecin politik söylemini, mücadele araçlarını, programını şekillendirmiş, devrim sonrasında toplumsal örgütlenme biçiminin nüvelerini oluşturmuş bir politik akım olarak Türkiye’de yeterince –neredeyse hiç- bilinmiyor…