Otonom

  • İşçi Otonomisi Üzerine – Miguel Amoros

    İşçi Otonomisi Üzerine – Miguel Amoros

    kategori:

    “Otonomi” kelimesi uzun yıllardır proleter kurtuluş davası ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Komünist Manifesto’da Marx işçi hareketini “büyük çoğunluğun, büyük çoğunluğun çıkarına olan otonom [bağımsız] hareketi” olarak tanımlamıştır. Daha sonra Proudhon, 1848 deneyimleri üzerine düşünerek, On the Political Capacity of the Working Classes (1865) adlı eserinde, herhangi bir sınıfın belirli bir şekilde hareket edebilmesi için otonominin…