Örgüt

  • Neden Anarşist Komünist Örgütlenme – Adam Waever (Kara Kızıl Notlar)

    Neden Anarşist Komünist Örgütlenme – Adam Waever (Kara Kızıl Notlar)

    yazar:

    kategori:

    Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2005 tarihli 1. sayısında yayınlanmıştır Yeni oluşan anarşist komünist hareketlerin nasıl bir örgütlenme, strateji ve politik eylemlilik izlemeleri gerektiğini tartışan güncel ve derinlikli bir yazı. Makalenin yazarı, bir sosyalizm anlayışı olarak gördüğü anarşizmi yirminci yüzyılın başından bu yana kısaca ele alıp, günümüzü değerlendiriyor. İçinde bulunduğumuz koşullar ve tarihsel moment açısından,…