Savaş Başladı – KRAS-MAT

kategori:

Uluslararası Emekçiler Birliği (AIT/IWA) Rusya seksiyonu olan Devrimci Anarko-Sendikalistler Konfederasyonu’nun (KRAS-MAT) devam eden emperyalist savaşa karşı bildirisi.

Korkulan, uyarılan, inanmak istemenmeyen ama kaçınılmaz olan şey oldu. Dünya sermayesi tarafından teşvik edilen ve kışkırtılan, iktidar hırsıyla gözü dönmüş ve emekçi halktan çalınan milyarlarla semirmiş Rusya ve Ukrayna’nın yönetici elitleri, ölümcül bir savaşta bir araya geldi. Kâr ve tahakküm açlığı artık bizim gibi sıradan insanlar tarafından kanla ödeniyor. 

İlk ateş, haydutların daha güçlü, yırtıcı ve kibirli olanı – Kremlin tarafından açıldı. Ancak, emperyalist çatışmalarda her zaman olduğu gibi, asıl gerekçenin arkasında, iğrenç şekilde kokuşmuş bir hesaplar muamması yatmaktadır: Doğalgaz piyasaları için uluslararası mücadele, halkın dikkatini “Bio diktatörlüklerin” tiranlığından uzaklaştırma çabası, sabık Sovyet ülkelerindeki iktidarlar arasındaki “Post-Sovyetik coğrafyanın” paylaşım kavgası, daha büyük ölçekli ve küresel çelişkiler, ABD liderliğindeki NATO ile eski hegemonyaya meydan okuyan ve Kremlin’deki “küçük kardeşini” savaş arabasına koşan Çin arasındaki dünya hakimiyeti mücadelesi. Bu çatışmalar bugin bölgesel savaşlara yol açıyor. Yarın ise Üçüncü Dünya Emperyalist Savaşına dönüşebilir. 

Mevcut çatışmayı “hümanist”, milliyetçi, militarist, tarihsel veya başka herhangi bir retorik haklı çıkaramaz, bunun arkasında sadece siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olanların çıkarları vardır. Bize, emekçilere, emeklilere, öğrencilere sadece acı, kan ve ölüm getiriyor. Sivil yerleşimlerin bombalanmasının, insanları öldürmenin hiçbir gerekçesi yoktur. Düşmanlıkların derhal durdurulmasını ve tüm birliklerin savaş başlamadan önce var olan sınırlara çekilmesini talep ediyoruz. Savaşa gönderilen askerleri birbirlerine ateş etmemeye, daha da önemlisi sivil halka ateş açmamaya çağırıyoruz. Komutanlarının kriminal emirlerini toplu olarak reddetmeye çağırıyoruz. 

BU SAVAŞI DURDURUN! 

SÜNGÜLERİ DÜŞÜRÜN! 

Her iki cephedeki insanları, Rusya ve Ukrayna emekçilerini bu savaşı desteklememeye, ona yardım etmemeye, tam tersine bu savaşa tüm güçleriyle direnmeye çağırıyoruz! Savaşa girme! Savaşa harcanacak tek bir rublemiz, tek bir Grivnamız yok! Mümkünse savaşa karşı savaşın! Bir gün -yeterli gücü olduğunda- Rusya ve Ukrayna’daki emekçiler, bizi birbirimize düşüren tüm küstah politikacılardan ve oligarklardan hesap soracaklar. 

Hatırlayalım: 

RUSYA VE UKRAYNA EMEKÇİLERİ ARASINDA SAVAŞA HAYIR! 

SINIFLAR ARASINDA BARIŞA HAYIR! 

GECEKONDULARA BARIŞ – SARAYLARA SAVAŞ!

Kaynak: НЕТ ВОЙНЕ!

Çeviri: Yeryüzü Postası


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir