Zimmerwald Konferansı

  • Zimmerwald Uluslararası Sosyalist Konferansı Manifestosu

    Zimmerwald Uluslararası Sosyalist Konferansı Manifestosu

    Ç.N.: 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte, II. Enternasyonal içinde bölünme yaşandı. Çeşitli ülkelerin sosyal demokrat partileri, kendi devletlerinin savaş politikalarına doğrudan veya dolaylı olarak onay verdiler. Bu durum karşısında bir grup savaş karşıtı sosyalist, 5 Eylül 1915’de İsviçre’nin Zimmerwald kasabasında bir konferans düzenledi. Bu konferans sonucu yazılan “Zimmerwald Uluslararası Sosyalist Konferansı Manifestosu”nu yalnızca tarihsel…