Tireli Kemal

  • Cumhuriyet Döneminin İlk Anarşistinin İzinde: Tireli Kemal Uygunoğlu – Batur Özdinç

    Cumhuriyet Döneminin İlk Anarşistinin İzinde: Tireli Kemal Uygunoğlu – Batur Özdinç

    kategori: ,

    1986’da yayınlanan “Kara” dergisini milat alırsak, anarşizmin Türkiye topraklarında bir “hareket” olarak henüz kırk yılı bile bulmayan bir geçmişi var. Öte yandan, Osmanlı’nın son dönemindeki Ermeni anarşistler ve 1914’te yaşamını yitiren felsefeci Baha Tevfik gibi tanınmış isimler dışında, açık kaynaklarda “Cumhuriyet döneminden birkaç anarşistin ismi de geçiyor. Kuşkusuz sonradan başkaları da gün ışığına çıkarılabilir, ancak…