Paul Avrich

  • 1. Dünya Savaşı sırasında anarşistlerin iki yaklaşımı: Onaltılar Manifestosu ve Cevap

    1. Dünya Savaşı sırasında anarşistlerin iki yaklaşımı: Onaltılar Manifestosu ve Cevap

    1.Dünya Savaşı esnasında Zimmerwald Konferansı’nın ardından yayınlanan bildiri (Yeryüzü Postası tarafından çevirilmiştir; https://www.yeryuzupostasi.org/2017/01/21/zimmerwald-uluslarasi-sosyalist-konferansi-manifestosu/) Marxist ve anarşist çevrelerde geniş tartışma yaratmıştır. Aralarında Kropotkin‘in de bulunduğu dönemin 16 anarşistinin imzasıyla 28 Şubat 1916 tarihinde “Onaltılar Manifestosu” olarak bilinen bir manifesto yayınlanmış, burada mevcut koşullarda barıştan söz edilemeyeceği söylenmiştir. Buna karşı Cenevre Anarşist Komünistler Grubu adı altında bir…