Bolşevikler

  • 1917 Rusya Devrimi ve Bolşevik Karşı Devrim – Cem Gök

    1917 Rusya Devrimi ve Bolşevik Karşı Devrim – Cem Gök

    kategori:

    Rusya’da 1917 Şubat ayında başlayan ve 25 Ekim’de (Miladi takvimine göre 7 Kasım) Kerensky hükümetinin yıkılarak Bolşeviklerin iktidarı ellerine geçirmesiyle sonuçlanan devrimi, tümüyle Bolşevik Parti’nin öncülük ettiği ve doğal olarak onların iktidarıyla sonuçlanan bir süreç olarak kavramak sol içinde hala yaygın bir mit. Bu mit kapitalist sınıf ve onların ideologları için de zevkle sahipleniliyor. Çünkü…