Bogomiler

  • Bogomiller / İlk anarşist Hristiyanlar – Tarkan Tufan

    Bogomiller / İlk anarşist Hristiyanlar – Tarkan Tufan

    kategori:

    MS 3. yüzyılda, Hristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun resmi dini haline gelmeden önce, Mani (Latin Manes, Manicheus) adlı bir Pers, Hristiyan, Gnostik (Antik Mısır ezoterizmini, Antik Yunan ezoterizmini -Platon ve Pisagor-, İbrani geleneklerini, Zerdüştlüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikâtın benimsediği mistik felsefeye verilen genel isim/wikipedia) ve Budist unsurları topladı ve…