Anarşist Komünistler İçin Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi – Zafer Onat (Servet Düşmanı)

Bu yazı Servet Düşmanı internet sitesinde Enternasyonal Komünist Akım (EKA) Türkiye Seksiyonu tarafından kaleme alınan “Devletin Aygıtları Olarak Sendikalara Genel Bir Bakış: EKA, Sendikalara Dair Ne Diyor?” başlıklı yazıya cevaben 28.10.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Burjuvazi Fransız ve Sanayi Devrimleri sonrası dönemde siyasal ve ekonomik hegemonyasını sağlamış, sanayileşen ülkelerde yoğun bir işçileşme süreci yaşanmış, işçiler sınırsız baskı ve sömürü … Okumaya devam et Anarşist Komünistler İçin Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi – Zafer Onat (Servet Düşmanı)