Leninist Öncücülük değil Anarşist Örgütlenme – Wayne Price

Wayne Price’ın 2006 tarihli yazısı Servet Düşmanı internet sitesinde 18 Eylül 2014 tarihinde yayınlanmıştır. Anarşist bir Örgüt Neden Gereklidir… Ama bir “Öncü Parti” Değildir Şu anda sadece birkaç kişi devrimci anarşisttir. İnsanların büyük çoğunluğu anarşizmi ve herhangi bir tür radikalizmi reddediyor (üzerinde düşündükleri bile varsa). Anarşist olan bizler için ise, devrimci azınlık (biz) ile ılımlı … Leninist Öncücülük değil Anarşist Örgütlenme – Wayne Price okumayı sürdür