Devlet ve Devrim’e Karşı – Devlet veya Devrim – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)

Kara Kızıl Notlar dergisinin Ekim 2006 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır. Konuya girmeden önce bir noktaya dikkat çekmek zorundayız. Devlet meselesinin değerlendiren yazılarda genel olarak “Marks’a Karşı Bakunin” tarzını hâkim kılan bir eğilim olagelmiştir (Bu anarşist yazından çok Marksist yazın için geçerlidir). Oysa şu noktayı vurgulamakta yarar var: Bizim kendimizi anarşist komünistler olarak adlandırmamızın bir gerekçesi … Okumaya devam et Devlet ve Devrim’e Karşı – Devlet veya Devrim – Ender Yılmaz (Kara Kızıl Notlar)